AktieTorget

AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 48/09 - MediRox AB (MROX A) handlas exkl. utdelning den 30 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 16:54 CEST

På bolagsstämman i MediRox AB den 29 april 2009 skall beslut fattas om en utdelning på 0,30 SEK (styrelsens förslag) för verksamhetsåret 2008.

Sista dag för handel med aktien inklusive utdelning är den 29 april 2009.

Avstämningsdag är den 5 maj 2009.

Kortnamn MROX A
ISIN-kod SE0000680969
Order book ID 61535
Utdelning 0,30 SEK
Handelspost 200
Handel Ex utdelning 30 april 2009


Stockholm den 27 april 2009

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se