Botnia Exploration

beQuoted nyheter: AktieTorgsentré för Botnia Exploration - Planerar nu för provborrningar på två fronter

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 13:14 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-29/bbb-2009-29.htm#BotniaExploration

Idag startar handeln med prospekteringsbolaget Botnia Explorations aktie på AktieTorget. Den nyligen genomförda nyemissionen övertecknades och med kommande års budget säkrad ska bolaget genomföra provborrningar på två fronter. beQuoted har talat med vd Bengt Ljung och den sedan september nya ledamoten Maria Lilja.

Stort intresse för nykomlingen
Intresset var stort för Botnia Explorations nyemission som genomfördes i början av november. Liksom den föregående emissionen, som genomfördes under våren 2009, övertecknades höstens emission.

Vd Bengt Ljung gläds åt intresset som visats för bolaget, något han tillskriver den styrelse som rekryterats:

- Vi har fått till en utmärkt blandning av gruvgubbar och finansfolk, något som inte är så vanligt för bolag i den här branschen, säger han till beQuoted.

Den senaste ledamoten att ta plats i styrelsen är Maria Lilja, med ett förflutet som vd för affärsresebyrån Nyman & Schultz och senare europachef för American Express affärsresor.

- Styrelsen passar det här bolaget i det skede det befinner sig, med tanke på inträdet på AktieTorget, säger Maria Lilja med tidigare erfarenheter av noteringsprocesser från styrelseuppdrag i Mandator och Poolia.

Den lyckade emissionen säkrar planerna till 2011
Den nyligen genomförda emissionen innebar ett kapitaltillskott på 10 miljoner kronor före emissionskostnader. För 2010 är 3 - 6 miljoner kronor budgeterade för borrning och 1 - 2 miljoner kronor för fortsatt blockletning inom det 30-tal undersökningstillstånd bolaget har i sin prospekteringsportfölj. 

- Under nästa år kommer vi troligtvis att borra med en maskin i Västerbottenområdet inklusive Älvsbyområdet i Norrbotten och samtidigt ha en maskin i Hälsinglandsområdet, berättar Bengt Ljung.

Undersökningstillstånd är tidsmässigt begränsade till tre år. Förlängning kan därefter ske med ett år i taget. Bengt Ljung bedömer att bolaget inte ska behöva tvingas till några obekväma prioriteringar, trots det stora antalet undersökningstillstånd i projektportföljen:

- Våra prioriterade områden ligger så väl geografiskt koncentrerade att jag inte tror vi kommer hamna där. Sedan finns alltid möjligheten att förlänga projekt om undersökningstillståndet skulle hinna löpa ut.

Framsteg i portföljobjekten 
Undersökningstillståndens geografiska spridning sträcker sig från Söderhamn i söder till Råneträsket söder om Gällivare i Norrbotten. Bland de högprioriterade områdena finns guldfyndigheterna i västerbottniska Orgsjön och Vandelån i Hälsingland. 

Bengt Ljung berättar att bolaget sedan emissionen arbetat vidare med projekt i både Västerbotten och Hälsingland och han fäster särskild vikt vid bolagets volframprojekt i Söderhamnstrakten:

- I Lomtjärnen har vi hittat ytterligare block med ännu högre halter WO3 (volframtrioxid, beQuoteds anm) än vi tidigare uppmätt i borrhål. De tidigare analyserna låg på 0,86 procent. Samtidigt har vi funnit gruvskärpningar i området och funnit att volfram-mineraliseringen sträcker sig mer än 1,5 kilometer.

Undersökningstillståndet avser en nedlagd järnmalmsgruva med förekomster av scheelit, ett volframhaltigt mineral. De påvisade halterna av volframtrioxid är enligt Bengt Ljung mer än tre gånger högre än som uppmätts i den nedlagda Yxsjöbergsgruvan utanför Grängesberg.

Volfram används vid framställning av hårdmetaller. I Sverige har det inte bedrivits någon volfram-prospektering sedan Yxsjöbergsgruvan lades ned 1989.  

Samtidigt har bolaget arbetat vidare med sitt prioriterade guldprojekt i Orgsjön utanför Åsele:

- Sedan emissionen har vi genomfört markgeofysiska mätningar i området kring sjön och fått mycket lyckosamma magnetiska värden. Vi har tidigare gjort mätningar på själva sjön, vilka ska kompletteras. Men för att göra det måste vi invänta bättre isar, fortsätter Bengt Ljung.

Från Orgsjön har 25 stycken malmblock analyserats, varav 23 innehöll förekomster av guld. I 7 av dessa block har guldhalter om 2 - 3 gram per ton malm uppmätts.

Halterna kan ställas mot de guldhalter på ungefär 1,5 gram guld per ton malm som Lappland Goldminers rapporterat från sitt gruvprojekt i Fäboliden, en fyndighet som enligt Botnia Exploration är av en likartad mineraliseringstyp som den i Orgsjön. 

Prospekteringsbranschen på uppgång 
Finanskrisen innebar ett hack i den uppåtgående kurvan för prospekteringsbranschen, som växt kraftigt sedan början av 1990-talet. 

Bengt Ljung pekar på att den här tillfälliga tillbakagången innebär att det nu finns ett överutbud av borrkapacitet, med lägre borrkostnader som följd. Han tror att den fördelaktiga situationen består ett tag till:

- Vi har börjat se en ökad aktivitet sedan botten för ett halvår sedan. Men än finns det gott om ledig kapacitet och möjligheter till bra förhandlingar.

Enligt Bengt Ljung finns det ytterligare faktorer som talar till Botnia Explorations fördel:

- Prospekteringsbranschen brukar få sitt lyft ungefär ett år efter att metallpriserna stuckit iväg. Och priserna har ju gått upp en tid, såväl koppar som zink. Samtidigt lever guldet sitt eget liv med nya rekordnoteringar.

- Då vi lyckats få fram pengar nu är vi inte lika beroende av prospekteringsekonomin och vi ska utnyttja situationen, fortsätter Bengt Ljung som även öppnar dörren på glänt för utländska projekt framöver:

- Genom våra utmärkta internationella kontakter får vi kontinuerligt intressanta uppslag som vi följer upp. En utökning i Sverige är också möjlig genom att ta över undersökningstillstånd från konkurrenter eller kollegor som inte hinner med i sin planering.

Botnia Explorations fokus är prospektering med målsättningen att inom en tre till femårsperiod avyttra eller på annat sätt realisera värden i bekräftade fyndigheter. Alternativa vägar är att marknadsnotera projekt eller att bjuda in medinvesterare. Och Maria Lilja är pragmatisk inför framtiden:

- Idag känns fokuseringen på att utveckla tillgångarna rätt men jag känner inte till någon som stannat vid sin läst när de väl funnit något, avslutar hon.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com