Fältbiologerna

Aktion mot SGU inför kommande förhandlingar om kalkbrott

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2012 06:52 CEST

Skandal på SGU och Gotland är i fara! Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i Uppsala har sålt ut ett värdefullt naturområde på norra Gotland, som nu hotar flera nästan endemiska arter och Gotlands dricksvatten. Fältbiologerna kommer under tisdagen 15 maj att göra en aktion vid SGU i Uppsala för att uppmärksamma det ofattbara i att en svensk myndighet tillåts köpas av ett stort internationellt företag.

Ojnareskogen på norra Gotland hotas av det stora företaget Nordkalk som vill bryta kalk i ett mycket känsligt område med gammal skog och unik natur med arter som gotlandssnok, ängshök och gaffelfibbla – arter som är ovanliga och nästan bara finns här. I Ojnareskogen finns också källan till det dricksvatten som halva Gotland är beroende av, och det riskerar att bli odrickbart om Nordkalk får som de vill. TV4:as Kalla Fakta har uppmärksammat konflikten i reportaget ”Spelet om Gotlands natur”:  http://www.tv4.se/1.2371839

Samma tjänsteman på SGU som har tagit emot stora summor pengar från företaget Nordkalk har också skrivit flera yttranden till miljööverdomstolen – resultatet i domen blev att Nordkalk fick tillstånd att bryta kalk. SGU har för detta kritiserats av justitieombudsmannen JO för att ha hamnat i en jävsituation.

-          Fältbiologerna tycker inte att det är acceptabelt att värdefulla områden förstörs för att svenska myndigheter köps ut av stora internationella företag, säger Salomon Abresparr, ordförande i Fältbiologerna. Vi tycker att SGU ska främst agera för att värna om Sveriges naturtillgångar – inte sälja ut dem på ett sätt där miljön och kommande generationer blir lidande.

Den 22-24 maj hålls förhandlingar i Visby om Nordkalks villkor för tillstånd och inför de förhandlingarna vill Fältbiologerna uppmärksamma frågan om det ofattbara i att företag kan gå in och köpa svenska myndigheters yttranden.

-          Om det står klart efter förhandlingarna att Nordkalk får tillstånd att bryta kalk är det en skandal för svensk demokrati och naturvård, säger Jakob Andrén från Uppsala Fältbiologer.

Den 15 maj kl 8 när SGU:s tjänstemän kommer till jobbet kommer Fältbiologerna göra en aktion vid entrén. Med banderollen ”SGU = Säjler Gärna Urberg” kommer vi att hälsa de välkomna och vi kommer att låtsas att vara SGU genom att själva ropa ”Kom och köp! Kom och köp yttranden, kom och köp myndighetsbeslut!” och sjunga på Yellow Submarine ”Vi heter SGU och vi säljer gärna ut, säljer gärna ut…”

Kontakt:

Salomon Abresparr, ordförande Fältbiologerna
salomon.abresparr@faltbiologerna.se 070-8142082

faltbiologerna.se
facebook.com/faltbiologerna
twitter.com/faltbiologerna

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.