Info Belarus

Aktion utanför TeliaSoneras stämma i dag

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2013 08:32 CEST

I dag bjuder Info Belarus på gatuteater och aktion utanför Cirkus, där Telia Sonera håller sin stämma. Vi kommer vara på plats från kl. 12:50 och välkomnar media att närvara. Tanken med aktionen är att uppmärksamma aktieägarna om TeliaSoneras baksida och samarbete med diktaturregimer i förtrycket av oliktänkande. 

TeliaSonera har under senare tid lagt fram ett antal nya styrdokument, inklusive de principer om yttrandefrihet och integritet som de så stolt har meddelat att de skrivit under. Inget nytt under solen! Efter genomgång av dessa styrdokument kan vi konstatera att diktaturregimer framöver också kommer att tillåtas få ut kundinformation som vanligt. De kommer även kunna begära ut informationen muntligt. TeliaSonera menar i sin Privacy Policy att de följer lagen och till och med avviker från deras Privacy Policy om lagen så föreskriver (obs: läs lokala lagar i diktaturer utan rättssamhälle). Detta innebär att SORM-avtalen som avslöjades i Uppdrag Gransknings program "De svarta lådorna", i april 2012, som ger diktaturregimer tillgång till all kundinformation dygnet runt i realtid, kan kvarstå. 

"Jag undrar verkligen hur TeliaSonera tänker när de ägnar all denna tid åt att skriva bibbor med dokument om privacy och mänskliga rättigheter utan någon som helst lösning på de problem som uppenbarligen kvarstår med deras arbete i diktaturstater? De är duktiga på att skylla på att de måste följa lokala lagar, men planerar de över huvudtaget att göra något åt problemet att deras kunder avlyssnas och spåras i länder där rättssamhällen inte existerar och där oliktänkande förföljs? Det är i alla fall inget man kan läsa om i deras styrdokument, snarare tvärt om" säger Isabel Sommerfeld, samordnare för Info Belarus. 

Människorättsnätverket Info Belarus arbetar med att uppmärksamma situationen och den politiska utvecklingen i Europas sista diktatur, Belarus (Vitryssland). Med vår informationskampanj vill vi också stärka intresset bland journalister, politiker och allmänheten. Läs mer: www.infobelarus.nu.