Byggnads

Aktionsdag för förbättrad arbetsmiljö och mot asbest

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 11:11 CET

De svenska medlemmarna i NBTF - fackförbunden Byggnads, Elektrikerna och Svenska Målareförbundet - besöker idag ett stort antal arbetsplatser och sätter fokus på asbest. Vår insats är ett led i en nordisk aktionsdag för att uppmärksamma asbestproblemen.

De nordiska fackförbunden i byggbranschen, trä- och möbelindustrin samt skogssektorn genomför den 3 november 2010 en aktion för en bättre arbetsmiljö. I alla nordiska länderna kommer fackförbund att besöka arbetsplatser för att ta temperaturen på arbetsmiljön. Bakom aktionen står Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen, NBTF.

– Många tror att problemen med farliga kemiska ämnen har varit lösta i många år. Men så är det inte i våra branscher. Vi får varje år många rapporter från medlemmar som har varit utsatta för farliga kemiska ämnen. Det är alarmerande att vi i moderna samhällen som de nordiska fortfarande inte har kontroll på de farliga kemiska ämnena i arbetsmiljön, förklarar Jørn Erik Nielsen, ordföranden för NBTFs arbetsmiljögrupp.

Även om asbest har varit förbjudet i de nordiska länderna i över 20 år, är asbest fortfarande ett allvarligt problem i byggbranschen. Många byggnadsarbetare riskerar att bli exponerade därför att asbesten inte är kartlagt och därför att många inte vet vad de ska göra när de stöter på asbest.

– Vi fruktar att flera hundra byggnadsarbetare i de nordiska länderna varje år kommer att bli drabbade av asbestsjukdomar. Och i världen dör 200 000 människor om året på grund av asbest, såväl arbetare som deras fruar och barn, säger Hans Tilly, ordföranden för NBTF.

– Till exempel finns det fortfarande stora mängder asbest i svenska byggnader. Det visar inte minst asbestskandalen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Därför önskar vi att regeringarna ska säkra att asbest i byggnader kartläggs. Våra medlemmar måste få veta när det finns risk för att bli utsatt för den livsfarliga asbesten, förklarar Hans Tilly.

– Vi uppmanar de nordiska regeringarna till en aktion mot asbest. Varje land måste utarbeta en aktionsplan för att bekämpa asbest. Aktionsplanen ska inkludera en plan för registrering av asbest i byggnader och en plan för säker rivning av asbest, säger ordföranden för NBTFs arbetsmiljögrupp, Jørn Erik Nielsen.

Presskontakt

  • Ordförande för NBTF, Hans Tilly på e-mail Hans.Tilly@byggnads.se
    eller telefon: + 46 8-728 48 10 eller + 46 70-552 67 40
  • Ordförande i NBTFs arbetsmiljögrupp, Jørn Erik Nielsen på e-mail jen@maler.dk
    eller telefon: + 45 39 16 79 00 eller + 45 40 10 16 18

Information om NBTF

Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen, NBTF, är en sammanslutning av fackförbund i byggbranschen, trä- och möbelindustrin samt skogssektorn i de fem nordiska länderna. NBTF har 25 medlemsorganisationer med totalt ca 450 000 medlemmar. Sekretariatet finns i Stockholm. Sverige representeras av fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, GS, SEKO, Svenska Målareförbundet och Unionen.