Båtfolket

Aktionsgruppen Båtfolket angriper den nya sjöfyllerilagen. Sluta jaga oskyldiga!

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2012 17:27 CET

Den nya sjöfyllerilagen får hård kritik av en grupp båtägare som anser att den är omotiverad och felaktig. 

  • Lagen saknar grund, bygger på felaktigheter och löser inget problem. Den utgår varken från verkligheten eller båtlivets förutsättning, säger talesmannen Jim Huzell.

När lagen kom till var kritiken stark, såväl från intresseorganisationer, sakkunniga som myndigheter. Lagen berör närmare en halv miljon båtägare och dess besättning. Båtfolket vill se en ändring av lagen så den blir legitim, återställer ansvaret och främjar säkerheten på sjön.

  •  Båtfolket ser en fara i att det egna ansvaret – som under alla år varit stort – nu försvinner. Vill man värna säkerheten på sjön bör lagen göras om, anser Jim Huzell: 

Den nya lagen slår mot oskyldiga och kriminaliserar en grupp skötsamma båtägare som inte utgör någon fara för andra. Den gamla lagen, som utgick från det egna ansvaret, var effektiv och legitim. Den medgav för kustbevakningen att ingripa när det var befogat.

  • Inte heller Kustbevakningen kan visa att deras ingripande har haft betydelse för sjösäkerheten. Stora resurser läggs på ett icke-problem.

Den nya lagen anger en fast maxgräns på 0,2 promille alkohol i blodet för att handha en båt. Över denna gräns gör man sig skyldig till s k sjöfylleri. Lagen ger polis och kustbevakning rätt att systematiskt stoppa båtar och kontrollera promillehalten även om ingen misstanke föreligger, något som Kustbevakningen prioriterat i sin myndighets-utövning.  Den gamla lagen satte ingen fast gräns, men hade ett riktmärke vid 1 promille. Lagen tog istället fasta på att föraren kunde föra fram båten på ett säkert sätt. 

 Båtfolket anser att den nya lagen är obefogad:

  • Kollisioner mellan båtar är mycket ovanliga. Antalet olyckor med båtar har totalt sett minskat de senaste tjugo åren trots ett väsentligt ökat bestånd av snabbare båtar.
  • De olyckor som skett där alkohol varit orsak beror på grovt sjöfylleri (över 1 promille),
  • Under den gamla lagens giltighetstid finns ingen dom där någon dött eller allvarligt skadats i en olycka där alkoholhalten varit under 1 promille.

Båtfolket har sammanställt fakta och kritik i en vitbok, där också ett stort antal domar om sjöfylleri genomlysts av experter på sjörätt. Vitboken går att ladda ner på www.båtfolket.se

Aktionsgruppen Båtfolket medverkar/ställer ut på båtmässan i Stockholm (Älvsjö) under veckan 3 – 11 mars. Monter C21

För mer information, kontakta:

Jim Huzell, talesperson för Båtfolket. 0705-100860. Jimhuzell@gmail.com

 

Den ideella aktionsgruppen Båtfolket är en grupp sjöfarare som anser att samhällets resurser ska användas där de behövs, att lagar ska stiftas på saklig grund, uppfylla fundamentala krav på rättssäkerhet samt inte i onödan detaljreglera och moralisera över hur vi medborgare lever våra liv. www.båtfolket.se