Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Aktiv EU-politik ett måste för fred i Mellanöstern

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 14:11 CET

EU:s 27 utrikesministrar antog i veckan rådsslutsatser som stärker EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern. Svenska kyrkan välkomnar den roll som Sverige under Carl Bildt har spelat för att ena EU i centrala frågor som Jerusalems status, upprätthållandet av folkrätten och kraven på en ekonomiskt och geografiskt hållbar palestinsk stat.

– Det är glädjande att EU i sina rådsslutsatser lyfter frågan om Jerusalems status och den allvarliga situationen i östra Jerusalem. Slutsatserna utgör en viktig markering mot det faktum att Israel i snart 30 år annekterat Jerusalem i strid mot folkrätten, säger Margareta Grape, utrikeschef på Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete.

– Vi delar också EU:s oro över den israeliska politiken med husrivningar, diskriminering av stadens palestinska invånare och expansion av bosättningar i östra Jerusalem, vilket omöjliggör en genuin fredsprocess. EU har nu, tack vare Sveriges arbete som ordförande, möjlighet att sätta handling bakom orden och bidra till återupptagandet av meningsfulla fredsförhandlingar, fortsätter Margareta Grape.

Häv blockaden av Gaza

EU återupprepar vidare kraven på ett omedelbart hävande av blockaden mot Gaza. Dessa krav har hittills ignorerats av Israel och nu när vi närmar oss ettårsdagen av Israels anfall mot Gaza har fortfarande ingen återuppbyggnad av Gaza kommit igång och den humanitära situationen förvärras för varje dag som går.

Det är oroande att EU inte lyckats förmå Israel att öppna gränserna för människor, tillräcklig humanitär hjälp, återuppbyggnad och handel. EU måste också adressera bristen på ansvarsutkrävande efter kriget i Gaza, vilket är en nödvändighet både för civilbefolkningen och för respekten för folkrätten i framtiden.

– Ingenting har förbättrats vad gäller läget i Gaza. Tvärt om är läget desperat inför en annalkande vinter. Basförnödenheter kommer in men annars är befolkningen hänvisad till tunnlar för införsel av andra varor. Det internationella samfundet fortsätter att svika en befolkning som utsatts för en flerårig blockad och ett förödande krig. Mycket av den hjälp som utlovades vid givarkonferensen strax efter kriget, som är helt nödvändig för möjligheterna till ett värdigt liv, förvägras just nu hundratusentals civila medan världen ser på, säger Kjell Jonasson, Svenska kyrkans utsände i regionen.

– Vår förhoppning är att det arbete som det svenska ordförandeskapet lagt ner på att skapa enighet kring rådsslutsatserna, kan utgöra starten för en kommande period av aktiv och principfast europeisk politik. Bara om vi förmår bidra till konkreta förbättringar på marken, kan vi skapa förutsättningar för att förhandlingar för en rättvis och hållbar fred mellan israeler och palestinier kan återupptas. Under Carl Bildts ledning har EU tagit ett viktigt steg i rätt riktning, säger Margareta Grape