Borås Stad

Aktiv med stöd och behandling - Borås får gott betyg mot våld

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 15:27 CEST

Borås Stad är aktiv mot våld i nära relationer. Kommunen har stöd och behandling såväl för våldsutsatta som våldsutövare och för barn som bevittnat våld, bland annat genom Utväg Södra Älvsborg och Kvinnojouren.

- Vi arbetar fokuserat med dessa frågor. Vi kan se brister – men vi är på väg att åtgärda dem, sammanfattar ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S).

Borås Stad får ett gott betyg när Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar sina öppna jämförelser av kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Borås tillhör den tredjedel av Sveriges kommuner som på gruppnivå följer upp insatserna.

Genom Utväg Södra Älvsborg samverkar kommunen mot våld med bl a hälso- och sjukvården, kriminalvården, polisen och andra kommuner. Nytt för året är ett samarbete om våldsförebyggande studiecirklar för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Till hösten ska kommunen arbeta med att ytterligare stärka sin samordning i socialtjänsten kring våldsutsatta, och skapa en handlingsplan mot våld i nära relationer. Borås är också drivande i Sjuhärad för att öppna ett barnhus, där man arbetar med barn som utsatts för övergrepp.

- Vi har en arbetsgrupp som ska se över hur vi kan arbeta i framtiden mot våld, kanske i nya nätverk med våra verksamheter och andra partner, berättar Lena Palmén.

Borås Stad ska även arbeta med att kartlägga våldet, och hur kommunen bättre kan ta till vara enskildas synpunkter på stödet. En värdefull del för denna grupp ligger också i det arbete kring bostäder som kommunen driver mot hemlöshet.

Mer information om Borås Stads arbete mot våld i nära relationer genom verksamhetsutvecklare Lina Lundborg, tfn 0768-88 38 93.