Sveriges Kommuner och Landsting

Aktiv satsning på minskad sjukfrånvaro

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 08:38 CET

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att det i stor omfattning saknas riktlinjer och rutiner när det gäller sjukskrivningar.

- Det är bra att problemen blir belysta och vi jobbar aktivt tillsammans med andra bland andra Försäkringskassan och Socialstyrelsen för att ändra arbetssättet inom hälso-och sjukvården, säger Anna Östbom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Regeringens mål är att halvera antalet sjukskrivna till 2008. Som en del i denna satsning tecknade Landstingförbundet förra året en överenskommelse med staten som ska stimulera hälso- och sjukvården att prioritera sjukskrivningsfrågan. Avtalet innebär att regeringen satsar tre miljarder kronor på tre år. Förutsättningarna för att pengarna ska betalas ut är att varje landsting träffar en överenskommelse med Försäkringskassan om vilka åtgärder som ska vidtas för att få ner antalet sjukskrivningar.

- Redan nu har de flesta landsting startat sjukskrivningskommitteér för att utveckla arbete med att ändra arbetssättet inom hälso- och sjukvården, säger Anna Östbom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Sveriges Kommuner och Landsting kommer bland annat att satsa på att utbilda personer som ska driva arbete med avtalet med staten. Under året kommer dessutom nästan samtliga landsting, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, att arrangera konferenser som bland annat tar upp vilka åtgärder som måste till för att påverka sjukskrivningarna.

Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska ta fram riktlinjer för sjukskrivning och att bedöma arbetsförmåga, ett arbete som sker i samarbete med bland andra Sveriges Kommuner och Landsting och Läkarförbundet.

För mer information: Anna Östbom, avdelningen för vård och omsorg, 08-452 76 96, 070-692 44 94, anna.ostbom@skl.se