Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter inom diskrimineringsområdet

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 11:07 CETSärskilda utredaren Anne-Marie Morhed har på regeringens uppdrag undersökt om reglerna om aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter varit effektiva.

Enligt uppdraget ska hon överväga bland annat hur krav på aktiva åtgärder kan göras tydligare, skarpare och kopplas till mer verkningsfulla sanktioner. Vidare ska hon överväga om ytterligare diskrimineringsgrunder ska omfattas av främjandearbetet.

I dag finns krav på aktiva åtgärder inom arbetslivet för diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. På utbildningsområdet handlar det om kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning.

Tisdagen den 2 februari överlämnar Anne-Marie Morhed sitt betänkande "Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter - ett systematiskt målinriktat arbete på tre samhällsområden" till statsrådet Nyamko Sabuni.

Fotografer och journalister är välkomna att delta på pressträffen som hålls av utredningen. Presslegitimation eller föranmälan krävs.


Tid och plats:
Tid: Tisdagen den 2 februari, klockan 12.15
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Webbutsändning:
Pressträffen kommer att webbutsändas

Kontakt:
Tomas Agdalen
Sekreterare
08-405 56 73

Johan Eriksson
Pressassistent
08-405 18 49
076-116 64 94