Moderaterna

Aktiva arbetsförmedlingar lyckas bättre

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 16:32 CEST

- Vid den hearing om arbetslöshetsförsäkringen som riksdagens arbetsmarknadsutskott i dag genomförde, och som Moderata samlingspartiet initierat, stod det helt klart att moderaternas förslag i denna fråga ligger helt rätt. Vi menar att den arbetslöse omedelbart måste få stöd och personliga kontakter i sitt sökande efter arbete. Riksrevisionens undersökning visar entydigt på att aktiva arbetsförmedlingar lyckas bättre med att ge arbetssökande jobb. Det säger Anders G Högmark, moderaternas talesman i arbetsmarknadspolitiska frågor.

- Anders Forslund från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) menade att man borde se det som att den arbetssökande och arbetsförmedlingen sluter ett kontrakt som specificerar vilka krav som ställs på båda parter. Detta är helt i linje med våra utgångspunkter för arbetsmarknadspolitiken. Den arbetssökande ska kunna ställa krav på att få kvalificerad och individanpassad service. Detta är särskilt viktigt eftersom vi föreslår lägre ersättningsnivåer än i dagens system. Vi räknar med att vår politik kommer leda till att arbetssökande kommer upp på banan snabbare än i dag. Våra förslag är framförallt inriktade på de första 100 ersättningsdagarna med målsättningen att de flesta inte ska behöva vara arbetslösa längre än så.

- Alla deltagare i hearingen - från Riksrevisionen, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, AMS, IFAU och Arbetslöshetskassornas samorganisation - menade att det behövs kontroll av regelverket i arbetslöshetsförsäkringen. En slutsats som kan dras från hearingen är att om arbetsförmedlingarna sköter sitt jobb är behovet av kontroll mindre. Det är härvid viktigt att Arbetsmarknadsverket får ett självständigt mandat att minska den totala arbetslösheten. Det är rimligt att verksledningen tillåts avgöra fördelningen av resurser mellan förmedlingsverksamhet och övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att inte partipolitiska intressen styr AMS verksamhet. Det bör även övervägas om beslut om avstängning från a-kassan skall vara ett myndighetsbeslut och därmed inte ligga hos enskilda a-kassor.