Fältbiologerna

Aktivister i Ojnareskogen ökar pressen på Mellanskog

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2012 08:05 CEST

Fältbiologerna ställde tidigare i veckan Mellanskogs styrelseordförande mot väggen i en telefonintervju. Anledningen är att företaget bryter mot sin egen nyckelbiotopspolicy. Mellanskog avverkar i Ojnareskogen på uppdrag av Nordkalk. Sedan dess har pressen ökat. På lördagskvällen hade ett hundratal personer skickat mail och ringt till Mellanskog med krav på att avverkningsarbetet skulle avbrytas omedelbart.

Mellanskog har i dagarna påbörjat avverkning i ett känsligt naturområde för att möjliggöra kalkbrytning på norra Gotland åt det finska företaget Nordkalk. Området Ojnareskogen, känt för sina höga biologiska värden, är av Naturvårdsverket tänkt att bli Sveriges trettionde nationalpark.

När Mellanskog anlitas av stora företag och det finns ekonomiska vinstintressen inblandade uppfattar vi att Mellanskog bryter mot sin egen miljöpolicy. De avverkar i känsliga områden och tar inte hänsyn till rödlistade arter. En extrem dubbelmoral hävdar Fältbiologerna. Vi vill se att Mellanskog avbryter sin avverkning omgående vilket de borde enligt sin miljöpolicy.

- Uppenbarligen saknar Mellanskog en moralisk kompass, de går enbart efter ekonomiska intressen och lutar sig på en svag lagstiftning säger Alva Snis Sigtryggsson, Fältbiologerna. När de dessutom fortsätter avverka utan kontrollprogram brister deras förtroende totalt.

Till mailaktionen som startades i torsdags har redan hundratals anslutit sig. Idag går aktivisterna som slagit läger i Ojnareskogen ut med ytterligare en intervju med Mellanskog. I den framkommer ännu tydligare Mellanskogs nonchalanta hållning till sina egna policydokument. Intervjun är illustrerad med hjälp av en filmaktion genomförd i avverkningsområdet där företagets katastrofala skövlande kan ses i bakgrunden.

Bakgrund:
Det finska företaget Nordkalk vill bryta kalk på norra Gotland, i ett område som består av unik värdefull natur med 265 rödlistade arter. Ojnareskogen som Nordkalk vill förstöra är också en viktig vattenreservoar för hela norra Gotland. Vatten som nu riskerar att förstöras och bli odrickbart. Fallet är överklagat till högsta domstolen eftersom det finns tvister om hurvida rättsprocessen skötts på ett korrekt sätt. Den omtvistade domen i Miljööverdomstolen har satt en ny svensk praxis som får effekter i hela landet då inga rödlistade arter längre kan skyddas. Ett antal engagerade aktivister har sedan flera veckor tillbaka slagit läger i Ojnareskogen vid det planerade kalkbrottet. De vill ta strid för hela Sveriges natur och visa på att Nordkalks planer är oacceptabla samt att det bör vara olagligt att bryta kalk i området.

Filmen och intervjun kan ses och lyssnas på här: http://www.youtube.com/watch?v=RuR3MaWLWTw

Intervjun från tidigare i veckan: http://www.mixcloud.com/AlvaSnis/faltbiologernas-intervju-med-mellanskog/

KONTAKT:

Alva Snis Sigtryggsson
Ordförande, Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland

076-0535242
alva.snis.sigtryggsson@faltbiologerna.se

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.