Statistiska centralbyrån, SCB

Aktiviteten i den svenska ekonomin ökade med 0,3 procent i augusti jämfört med juli

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 09:39 CEST

Aktivitetsindex (AI) i augusti 2005:

Aktiviteten i den svenska ekonomin ökade med 0,3 procent i augusti jämfört med juli

Den skattade trenden för aktivitetsindex visar på en fortsatt stark uppgång i den svenska ekonomin i augusti 2005. Trendvärdet var 112,1 i augusti, en ökning med 0,3 procent jämfört med juli, vilket uppräknat till årstakt är 4,1 procent.

Trendmässigt visar omsättningen inom detaljhandeln och varuexporten en stark utveckling i augusti. Förändringen av trendvärdet hos aktivitetsindex från augusti 2004 till augusti 2005 var 3,2 procent.

Säsongrensat aktivitetsindex, som i högre grad än trenden påverkas av tillfälliga störningar, var 112,2 i augusti, vilket är en minskning med 0,1 procent jämfört med juli.

Alla tabeller och diagram på:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____147743.asp

Aktivitetsindex 2000=100. Säsongrensade värden

Säsongrensat index och trend

Förändring i procent från föregående månad, uppräknat till årstakt. Trend

Definitioner och förklaringar

Aktivitetsindex (AI) avser att mäta aktiviteten i ekonomin. Det är en sammanvägning av industriproduktionsindex, arbetade timmar för offentligt anställda, omsättningen i detaljhandeln, varuexport och -import. Indexet är avstämt mot BNP (2000=100) så att BNP och Aktivitetsindex är lika för alla kvartal. Aktivitetsindex föreligger i tre varianter - originalserien, den säsongrensade serien samt en skattning av trenden. Den sistnämnda reducerar effekten av tillfälliga störningar hos det säsongrensade indexet.


Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera, hämtas på SCB:s webbplats.

Aktivitetsindex publiceras också via Reuters, SIX och PmI samt i SCB-Indikatorer. Aktivitetsindex sammanställs och publiceras varje månad.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2005-11-10 kl. 09.30.


Producent
SCB, Enheten för Industriindikatorer
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-667 77 88
Förfrågningar
Helena Fredin
Tfn 08-506 940 21
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.