Statistiska centralbyrån, SCB

Aktiviteten i den svenska ekonomin ökade med 0,4 procent i februari jämfört med januari

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 09:35 CEST

Aktivitetsindex (AI) i februari 2006:

Aktiviteten i den svenska ekonomin ökade med 0,4 procent i februari jämfört med januari

Den skattade trenden för aktivitetsindex visar på en fortsatt uppgång i den svenska ekonomin i februari 2006. Trendvärdet var 114,9 i februari, en ökning med 0,4 procent jämfört med januari, vilket uppräknat till årstakt är 4,8 procent.

Uppgången i aktivitetsindex förklaras av ökad omsättning inom detaljhandeln samt ökat antal arbetade timmar för offentligt anställda i februari. Förändringen av trendvärdet hos aktivitetsindex från februari 2005 till februari 2006 var 4,3 procent.

Säsongrensat aktivitetsindex var 114,8 i februari, vilket är en minskning med 0,1 procent jämfört med januari.

Aktivitetsindex 2000=100. Säsongrensade värden
Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____164666.asp

Säsongrensat index och trend

Förändring i procent från föregående månad, uppräknat till http://www.scb.se/templates/pressinfo____164666.aspårstakt. Trend

Definitioner och förklaringar


Aktivitetsindex (AI) avser att mäta aktiviteten i ekonomin. Det är en sammanvägning av industriproduktionsindex, arbetade timmar för offentligt anställda, omsättningen i detaljhandeln, varuexport och -import. Indexet är avstämt mot BNP (2000=100) så att BNP och Aktivitetsindex är lika för alla kvartal. Aktivitetsindex föreligger i tre varianter - originalserien, den säsongrensade serien samt en skattning av trenden. Den sistnämnda reducerar effekten av tillfälliga störningar hos det säsongrensade indexet. Avstämningen mot BNP avser originalserien. BNP för ett kvartal, beräknad som ett index med basår 2000 är lika med medelvärdet för Aktivitetsindex originalserie för månaderna i kvartalet. Observera dock att förändringarna hos trenden och de säsongrensade serierna för BNP och Aktivitetsindex kan skilja sig åt.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Aktivitetsindex publiceras också via Reuters, SIX och PmI samt i SCB-Indikatorer. Aktivitetsindex sammanställs och publiceras varje månad.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-05-10 kl. 09.30.

Producent
SCB, Enheten för Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 942 96
Förfrågningar
Ann-Louis Päivinen
Tfn 08-506 949 90
E-post annlouis.paivinen@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.