Statistiska centralbyrån, SCB

Aktiviteten i den svenska ekonomin ökade med 0,5 procent i januari jämfört med december

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 09:39 CET

Den skattade trenden för aktivitetsindex visar på en kraftig uppgång i den svenska ekonomin i januari 2006. Trendvärdet var 114,7 i januari, en ökning med 0,5 procent jämfört med december, vilket uppräknat till årstakt är 5,6 procent.

Uppgången i aktivitetsindex förklaras av högt handelsnetto, ökad industriproduktion samt ökad omsättning inom detaljhandeln i januari. Förändringen av trendvärdet hos aktivitetsindex från januari 2005 till januari 2006 var 4,3 procent.

Säsongrensat aktivitetsindex var 115,1 i januari, vilket är en ökning med 0,8 procent jämfört med december.

Aktivitetsindex 2000=100. Säsongrensade värden
Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____162313.asp

Definitioner och förklaringar

Aktivitetsindex (AI) avser att mäta aktiviteten i ekonomin. Det är en sammanvägning av industriproduktionsindex, arbetade timmar för offentligt anställda, omsättningen i detaljhandeln, varuexport och -import. Indexet är avstämt mot BNP (2000=100) så att BNP och Aktivitetsindex är lika för alla kvartal. Aktivitetsindex föreligger i tre varianter - originalserien, den säsongrensade serien samt en skattning av trenden. Den sistnämnda reducerar effekten av tillfälliga störningar hos det säsongrensade indexet.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Aktivitetsindex publiceras också via Reuters, SIX och PmI samt i SCB-Indikatorer. Aktivitetsindex sammanställs och publiceras varje månad.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-04-10 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 942 96
Förfrågningar
Ann-Louis Päivinen
Tfn 08-506 949 90
E-post ann-louis.paivinen@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.