Statistiska centralbyrån, SCB

Aktivitetsindex (AI): En fortsatt stark ökning av aktiviteten i den svenska ekonomin

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:37 CET

Den skattade trenden för aktivitetsindex visar på en fortsatt stark uppgång i den svenska ekonomin i september 2006. Trendvärdet var 117,5 i september, en ökning med 0,4 procent jämfört med augusti, vilket uppräknat till årstakt är 4,4 procent.

Uppgången av aktivitetsindex förklaras framförallt av en ökad industriproduktion och en fortsatt ökad omsättning inom detaljhandeln i september.

Förändringen av trendvärdet hos aktivitetsindex från september 2005 till september 2006 var 4,4 procent. Säsongrensat aktivitetsindex, som i högre grad än trenden påverkas av tillfälliga störningar, var 117,5 i september, vilket är en ökning med 0,2 procent jämfört med augusti.

Aktivitetsindex 2000=100. Säsongrensade värden
Se diagram på:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182501.asp

Förändring i procent från föregående månad, uppräknat till årstakt. Trend

Definitioner och förklaringar

Aktivitetsindex (AI) avser att mäta aktiviteten i ekonomin. Det är en sammanvägning av industriproduktionsindex, arbetade timmar för offentligt anställda, omsättningen i detaljhandeln, varuexport och -import. Indexet är avstämt mot BNP (2000=100) så att BNP och Aktivitetsindex är lika för alla kvartal. Aktivitetsindex föreligger i tre varianter - originalserien, den säsongrensade serien samt en skattning av trenden. Den sistnämnda reducerar effekten av tillfälliga störningar hos det säsongrensade indexet. Avstämningen mot BNP avser originalserien. BNP för ett kvartal, beräknad som ett index med basår 2000 är lika med medelvärdet för Aktivitetsindex originalserie för månaderna i kvartalet. Observera dock att förändringarna hos trenden och de säsongrensade serierna för BNP och Aktivitetsindex kan skilja sig åt.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Aktivitetsindex publiceras också via Reuters, SIX och PmI samt i SCB-Indikatorer. Aktivitetsindex sammanställs och publiceras varje månad.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-12-08 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar
Elena Solovieva
Tfn 08-506 944 51
E-post elena.solovieva@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.