Operation 1325

Aktörer för hållbar fred – om kvinnors inflytande i fredsprocessen

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 16:11 CET

Att som kvinna arbeta för fred och jämställdhet är en riskabel uppgift i världens konflikthärdar. Kvinnorättsaktivister lever under ständig risk att fängslas, utsättas för våld eller dödas för sitt engagemang.

För att komma till förhandlingsbordet, en förutsättning för att påverka fred och säkerhetsläget, finns flera hinder på vägen.

I irakiska Kurdistan utgör hedersbrott och misshandel i hemmet ett allvarligt hot mot kvinnor och flickor. Där är även kvinnlig könsstympning ett stort problem. En ny studie visar att 41 procent av de kurdiska kvinnorna tvingats genomlida könsstympning.

I Sudan kan en kvinna bli piskad eller i värsta fall dömas till döden om hon blivit våldtagen. Irak och Sudan har mycket gemensamt. Både är länder där kvinnors rättigheter kränks till följd av att religiösa ledare fått alltmer makt. Både Irak och Sudans författningar grundas på islam och sharialagar. Iraks konstitution inkluderar förvisso en könskvot som ska garantera att minst 25 procent av kandidaterna till parlamentet är kvinnor men den har dessvärre inte uppfyllts sedan 2005. I Sudan ser möjligheterna för kvinnors inflytande dystra ut. Efter att Södra Sudan förklarades självständigt lovade President al-Bashir att ta tillfället i akt att införa ännu strängare sharialagar.

Möt aktivister och politiker från Irak och Sudan. Lär er hur de arbetar för att förbättra kvinnors rättigheter och inflytande. Hör dem diskutera med svenska politiker och forskare om vad som saknas för att kvinnor ska delta i fred och säkerhetsfrågor.

Organisationen Operation 1325 arbetar med ett historiskt direktiv i vilket FN:s säkerhetsråd år 2000 beslöt att också kvinnor ska delta i freds- och säkerhetsprocessen. Det är ett gravt demokratiunderskott att hälften av befolkningen utesluts från beslutsrätt i frågor som gäller liv och död och deras samhällens framtid.

När? 17 november kl 9.30–11.00

Var? Södertörns högskola, kårlokalen, Alfred Nobels Allé 9, Flemingsberg.

Vilka? Kvinnorättsaktivisterna Amel Taha, (Sudan), Badia Bakr, (irakiska Kurdistan) och Maud Edgren-Schori, lektor Stockholms universitet.

Kontaktpersoner: Hannah Rosenqvist, projektledare, 0730 72 54 59,

eller Helena Sundman, infoansvarig, 0736 41 46 16

Arrangör: Operation 1325, http://www.operation1325.se

Organisationen Operation 1325 arbetar med ett historiskt direktiv i vilket FN:s säkerhetsråd år 2000 beslöt att också kvinnor ska delta i freds- och säkerhetsprocessen. Det är ett gravt demokratiunderskott att hälften av befolkningen utesluts från beslutsrätt i frågor som gäller liv och död och deras samhällens framtid.

Vi är ett paraply för fem andra fredsorganisationer, Kvinnor för Fred, UN Women Sverige, IKFF, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Riffi, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor. Vi samarbetar även tätt med Sveriges Kvinnolobby.