Operation 1325

Seminarium, Aktörer för hållbar fred – om kvinnors inflytande i fredsprocessen,

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 10:42 CET

Att som kvinna arbeta för fred och jämställdhet är en riskabel uppgift i världens konflikthärdar. Kvinnorättsaktivister lever under ständig risk att fängslas, utsättas för våld eller dödas för sitt engagemang. För att komma till förhandlingsbordet, en förutsättning för att påverka fred och säkerhetsläget, finns flera hinder.

I Irak utgör hedersbrott och misshandel i hemmet ett allvarligt hot mot kvinnor och flickor Iraks författning från 2003 baseras på islam och sharialagar men inkluderar en könskvot som ska garantera att minst 25 procent av kandidaterna till parlamentet är kvinnor.

I Colombia är sexuellt våld en allvarlig säkerhetsrisk för kvinnor och flickor. En studie om sexuellt våld i konflikten visar att av dem som tvingats fly undan oroligheterna har 40 procent av kvinnorna eller någon ur deras familj blivit offer för sexuellt våld, som en direkt orsak av att ha behövt fly. Kvinnorna i Colombia har heller inte inkluderats i de fredsförhandlingar som ägt rum mellan staten och de väpnade grupperna. Detta trots att statistik visar att kvinnor varit aktiva både inom paramilitären och de olika guerrillagrupperna.

Möt aktivister och politiker från Irak och Colombia. Lär er hur de arbetar för att förbättra kvinnors rättigheter och inflytande. Hör dem diskutera med svenska politiker och forskare om vad som saknas för att kvinnor ska delta i fred och säkerhetsfrågor.

Det finns möjlighet att intervjua deltagarna enskilt efter seminariet om dessa eller relaterade ämnen intressant för ditt bevakningsområde. Kontakt: Helena Sundman

När? 17 november kl 9.00–10.00, (frukost börjar 8.30)

Var? Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken, 6, Stockholm

Vilka? Jurist och kvinnorättsaktivist Linda Cabrera, (Colombia), Sundus Abass, kvinnorättsaktivist (Irak), Lisa Eriksson, Feministiskt Initiativ och Ida Lindwall, aktiv inom det Ekumeniska följeslagarprogrammet.

Kontaktpersoner: Hannah Rosenqvist, projektledare, 0730 72 54 59,

eller Helena Sundman, infoansvarig, 0736 41 46 16

Arrangör: Operation 1325, http://www.operation1325.se

Operation 1325 är en politisk och religiöst oberoende organisation som arbetar med genomförandet av resolution 1325 i Sverige och utomlands. Målet är att få in kvinnor i alla delar av fredsprocessen, så att de kan påverka situationer innan konflikter bryter ut, när de brutit ut, under fredsprocesser och efter att samhällen ska byggas upp efter konflikter. Operation 1325 informerar, utbildar och utvecklar kapacitet samt påverkar makthavare och allmänhet. Vi är ett paraply för fem kvinno- och fredsorganisationer: Kvinnor för Fred, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, UN Women Sverige, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor och Sveriges Ekumeniska Kvinnoförbund.