Nordea Bank AB

Aktörer på kronmarknaden i Nordearapport: Alliansens politik stärker kronan nästa år

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 10:05 CET

Portföljflöden och ränteskillnader blir de viktigaste drivkrafterna för kronan under de kommande tre månaderna. En stor majoritet, 84 procent, anser att den borgerliga alliansens politik bidrar till att stärka kronan under 2007. Det visar Nordea FX Monitors enkätpanel där ett trettiotal större aktörer på kronmarknaden ger sin syn på den svenska valutans utsikter.

På tre månaders sikt väntas kronan vara oförändrad för att på sex månaders sikt bryta igenom 9,00 EUR/SEK och stärkas till 6,95 mot dollarn. För att detta ska ske krävs dock att Riksbanken fortsätter leverera räntehöjningar.

Den svenska kronan är sedan närmare ett år tillbaka inne i en förstärkningstrend som accelererat under den senaste månaden. Nordeas prognos är att kronan stärks ytterligare under 2007. På sex månader sikt spås EUR/SEK nå 8,95 och 6,78 USD/SEK med potential för ytterligare förstärkning av kronan.

- Den senaste tidens kronförstärkning saknar stöd från minskade ränteskillnader mot omvärlden och förestående PPM-utflöden och säsongmönster talar för en kortsiktig försvagning av kronan, säger Anders Eklöf, valutastrateg på Nordea.

- På lite längre sikt räknar vi dock med att Riksbanken kommer att behöva höja räntan mer än rådande förväntningar gör gällande. Vi bedömer därför att kronan har utsikter att stärkas vidare under 9,00 i EUR/SEK nästa år, säger Anders Eklöf.

Nordea tolkar den senaste tidens förstärkning av kronan som en effekt av en grundmurad ljus syn på Sverige, inte minst från utlandet. Betydelsen av att kronan har gynnats av och kommer att gynnas av utländska centralbanksflöden är överdriven, enligt Nordeas strateger. Inte heller väntas utförsäljningar av statliga bolag vara en primär drivkraft för kronan.

Enligt enkätpanelen är förtroendet för Riksbanken högt, trots nyanseringarna av bankens strategi, där bland annat utvecklingen i tillgångpriser och kredittillväxt numera kan motivera att tidpunkten för räntehöjningar flyttas fram eller bakåt.

- Av de tillfrågade kronaktörerna anser 80 procent att Riksbanken har en högre eller lika hög trovärdighet som övriga centralbanker inom OECD. Det talar för att Riksbankens förtydligande av penningpolitiken har gått hem bland finansmarknadens aktörer och skapar tilltro för att köpa krontillgångar, säger Henrik

För ytterligare information:
Anders Eklöf 08-614 82 01, Henrik Svensson 08-614 70 64, Johanna Jeansson 08-614 83 78