Socialstyrelsen

Aktuell kommentar om väntetider för abort

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 17:07 CET

Socialstyrelsen arbetar för närvarande med ett regeringsuppdrag kring väntetider för abort. En del i arbetet är enkäter som besvarats av kliniker som utför aborter.

SVT: s Aktuellt begärde för en tid sedan ut de inkomna enkäterna och efter beslut av Socialstyrelsens chefsjurist lämnades de ut eftersom de bedömdes vara allmänna och offentliga handlingar.

SVT:s Aktuellt hade i sin 21-sändning den 29 november ett inslag om väntetider för aborter inom olika landsting i landet. De uppgifter och slutsatser som nu publicerats via Aktuellt är redaktionens egna.

På socialstyrelsen pågår arbetet med utredningen. Materialet ska sammanställas, kvalitetssäkras och analyseras. Socialstyrelsen kommer att redovisa studien, som är ett regeringsuppdrag, som planerat i februari 2007.

Inger Erlandsson, enhetschef Socialstyrelsen

Kontakt

Inger Erlandsson
08-555 531 44