Lyoness Sweden AB

Aktuellt expertutlåtande bekräftar att Lyoness inte är ett pyramidspel!

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 17:49 CET

Den internationella koncernen Lyoness har under längre tid kommunicerat att den driver tre affärsmodeller i verksamheten: shoppingcommunity, lojalitetsprogram och marknadsföring. Företaget når på så sätt tre olika målgrupper: konsumenter, som sparar pengar när de handlar med Lyoness (Cashback), företag, som använder ett bransch- och landsövergripande lojalitetsprogram, samt egna företagare och företag i en egen nätverksförsäljningsstruktur. Framför allt den tredje delen av verksamheten har ofta kritiserats. Ryktet är att det skulle handla om ett illegalt pyramidspel.

Detta ledde till att företaget Lyoness bad om ett expertutlåtande. Utlåtandet fastställer helt klart att ingen av de tre affärsmodellerna är ett pyramidspel enligt § 168a StGB (Österrikisk straffrätt. Den kände brottsrättsexperten Univ.-Prof. DDr. Peter Lewisch fick uppdraget att skriva utlåtandet och presenterade den 28 augusti 2013 resultatet som klart talar för Lyoness.

I början på september vidarebefordrades det aktuella utlåtandet också till myndigheterna som behandlar frågan. Utlåtandet styrker klart företagets ståndpunkt om att ingen av Lyoness affärsmodeller kan jämställas med illegala "snöbollsystem". Alla inbetalningar från medlemmar handlar om inköp och beställningar och alla utbetalningar som görs uppstår genom bonusar som uppstår genom inköp.

Univ.-Prof. DDr. Peter Lewisch föddes 1963 i Wien. Sedan 2011 är han universitetsprofessor för straffrätt och straffrättsliga förfaranden vid institutet för straffrätt och kriminologi på universitetet i Wien och anlitas ofta i Österrike för att utarbeta rättsutlåtanden. Han är också en internationellt känd expert och har forskat vid universiteten i Harvard, Yale, Stanford och Cornell. Hans verksamhetsområde omfattar framför allt handelsrätt,, offentlig handelsrätt och europeisk lagstiftning, stats- och förvaltningsrätt, kartell- och konkurrenslagstiftning samt ekonomiska mål.

2011 ledde påståendet att Lyoness verksamhet skulle vara ett pyramidspel till att undersökningar av shoppingcommunityn inleddes. I augusti 2011 polisanmälde Lyoness två  f.d. Lyoness-anställde chefer, då det upptäckts att medel tillhörande Lyoness försvunnit. Båda dömdes i november 2012 till 30 månaders, delvis villkorligt, fängelsestraff för trolöshet mot huvudman och penningtvätt. De båda f.d. Lyoness-anställda startade senare en anti-Lyoness-plattform. Denna plattforms syfte är emellertid inte huvudsakligen informationsutbyte. Den bedrivs enbart i aggressivt och angripande syfte. Lyoness för en process i domstol mot personerna som är ansvariga för plattformen. Under våren 2013 fattades för första gången ett interimistiskt beslut mot de två f.d. Lyoness-anställda cheferna som bedriver anti-Lyoness-plattformen av Landesgericht (domstolen) i Innsbruck. Eftersom plattformen inte lagt ned verksamheten har personerna som bedriver plattformen nu också dömts till böter av Landesgericht (domstiolen) i Innsbruck. Dessutom kan de komma att dömas till fängelsestraff.

Slutsatsen som DDr. Peter Lewisch gör i sitt utlåtande - att Lyoness shoppingcommunity inte är olaglig - har för övrigt också gjorts i ett tidigare utlåtande. Våren 2012 fastställdes i ett utlåtande som användes i domstol att det Lyoness verksamhet inte är ett pyramidspel och att företaget inte bryter mot §168a StGB (Österrikisk straffrätt).