Granskningsnämnden för radio och TV

Aktuellt fällt för osaklighet och partiskhet

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 11:24 CEST

SB 749/05

Granskningsnämnden har fällt ett inslag i Aktuellt, där folkpartiledaren Lars Leijonborg uttalade sig om det svenska sjukersättningssystemet. Enligt Lars Leijonborg var kostnaderna för förtidspensioneringar orimligt stora och han ansåg att personer som fuskade eller överutnyttjade systemet borde få sin ersättning indragen. Inslaget innehöll även en intervju med en kvinna (NN) som förtidspensionerats efter en svår bilolycka och som ansåg att folkpartiledarens tal om fusk var kränkande. Lars Leijonborgs uttalande beskrevs i på- och avannonsen till inslaget samt på en textskylt i studion som en ”attack” på förtidspensionärerna.

Granskningsnämnden konstaterade att NN inte tillhörde den kategori förtidspensionärer som Lars Leijonborg avsåg med sitt uttalande. Genom att hon användes som illustrationsexempel gavs dock bilden att även personer i hennes svåra situation ingick bland dem som enligt folkpartiledaren borde få sin sjukersättning indragen. SVT måste visserligen ha en stor frihet att välja vem som ska medverka i ett program och kommentera ett visst förhållande. Enligt nämndens mening blev dock inslaget i denna del så missvisande att det stred mot kravet på saklighet. Nämnden ansåg också att beskrivningen av folkpartiledarens uttalande som en generell ”attack” på förtidspensionärerna var mycket tillspetsad och att inslaget därmed även stred mot kravet på opartiskhet.

Granskningsnämnden förelade Sveriges Television att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Tre ledamöter var skiljaktiga och ville endast fälla inslaget för beskrivningen av folkpartiledarens uttalande som en generell ”attack” på förtidspensionärerna.

----

Bakgrund:
Kravet på opartiskhet innebär bl.a. att en programledare eller reporter inte får göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, t.ex. genom att väsentliga uppgifter utelämnas.

-----

Handläggare: Eva Tetzell, telefon 08-606 79 80