Granskningsnämnden för radio och TV

Aktuellt fällt för osaklighet om flygförbudszoner

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 10:15 CEST

Granskningsnämnden fällde ett Aktuellt-inslag om Irak för brott mot kravet på saklighet. Ett nyhetstelegram i Aktuellt den 23 december 2002 handlade om att irakiskt stridsflyg hade skjutit ner ett obemannat amerikanskt spionplan över den södra flygförbudszonen i Irak. I inslaget uppgavs att flygförbudszonerna hade upprättats av FN efter Gulfkriget 1991.

Granskningsnämnden konstaterade att uppgiften att flygförbudszonerna i Irak hade upprättats av FN var felaktig. Inslaget stred därför mot kravet på saklighet i SVT:s sändningstillstånd. Granskningsnämnden förelade SVT att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Beslutet var enhälligt.

BAKGRUND
Kravet på saklighet i SVT:s sändningstillstånd innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen skall vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, t.ex. genom att väsentliga uppgifter utelämnas.

Handläggare: Eva Tetzell, telefon 08-606 79 80
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se