Granskningsnämnden för radio och TV

Aktuellt fällt för osaklighet om WTO

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 10:19 CEST

Granskningsnämnden fällde ett inslag i SVT:s Aktuellt för osaklighet. I inslagets påannons talades det om att de fattigaste länderna drabbades hårt av nya regler för en friare världshandel som har införts av världshandelsorganisationen WTO. Det efterföljande inslaget handlade emellertid huvudsakligen om Världsbanken och dess krav. Enligt Granskningsnämndens mening gav påannonsen en bild av att WTO inom ramen för tjänstehandelsavtalet (GATS) reglerar offentliga tjänster och att reglerna bl.a. var orsaken till privatiseringen av vattendistributionen i Senegal.
Nämnden fann att inslaget härigenom blev vilseledande och att det därför stred mot kravet på saklighet.

Granskningsnämnden förelade SVT att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

BAKGRUND
Enligt 6 § i SVT:s sändningstillstånd skall programverksamheten bedrivas sakligt och med beaktande av att det skall råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet i televisionen. Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen skall vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, t.ex. genom att väsentliga uppgifter utelämnas.

Handläggare: Helena Söderman, telefon 08-606 79 82

Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se