Lycksele kommun

Aktuellt från kommunfullmäktige 29 september 2008

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 16:50 CEST

Priser för korttidsvistelse och dagverksamhet
Priserna för korttidsvistelse blir 88 kr/dygn och kostnaden för dagverksamheten blir
52,50 kr/dag (biståndsbedömd) och 70 kr/dag (ej biståndsbedömd).
Förklaring till korttidsvistelse och dagverksamhet:
Om du som är äldre känner att dina behov inte helt kan tillgodoses i hemmet finns möjlighet
till korttidsboende och det kallas korttidsvistelse. Om du som äldre vill träffa andra
och ha aktiviteter under dagen kan du få möjligheten att besöka dagverksamheten Storstugan.

Kontaktperson:
Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-581 66 04
E-post: lilly.backlund@lycksele.se

 

Knaftens skola kvar än så länge
Beslutet angående Knaftens skola vara eller inte vara skjuts på framtiden. Alla
Lyckseles skolor ska ingå i strukturplanen och ett beslut kan tas först nästa år.
Grundtanken är ändå att antalet skolor ska minska på grund av minskad befolkning och
mindre elever i skolan.
Förslaget till beslut avslås därför och kommunfullmäktige ger uppdraget till Kultur- och
utbildningsnämnden att ta fram ett nytt mer kommunövergripande förslag till strukturplan
där skolan i Knaften ingår. Den ska vara klar under våren 2009. Till strukturplanen ska
även följa en investeringsplan där alla eventuella investeringar ska ha en driftkostnadskalkyl.
Strukturplanen ska även innefatta en redovisning av avvecklingskostnader. Beslutet
under 2009 tas på nämndnivå.

Kontaktperson
Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-581 66 04
E-post: lilly.backlund@lycksele.se

 

Delårsrapport återremitterad
Delårsrapporten blev återremitterad.

Kontaktperson
Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-581 66 04
E-post: lilly.backlund@lycksele.se

 

Lycksele "vågar stuffa"
Kommunfullmäktige beslutade att bifalla medborgarförslaget om att återinföra
"Våga stuffa" i Lycksele.
Våga stuffa är en satsning som gjordes i Lycksele för ca 20 år sedan där ungdomar från
årskurs 6 fick lära sig att dansa, bjuda upp till dans och umgås med mycket gott resultat.
Medborgarförslaget grundar sig i den ökande alkoholförbrukningen bland våra ungdomar
i Lycksele och medborgarförslaget kommer från Monica Långström.
Nu ligger uppdraget på Kultur- och utbildningsnämnden.

Kontaktperson
Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-581 66 04
E-post: lilly.backlund@lycksele.se

 

Tomtpriser i Lycksele
Priserna för småhustomter i Lycksele har fastslagits i fullmäktige. Under 2008 är
alla tomtpriser (nedanstående), utom de inom 125 m från strandlinjen, halverade.
I Lycksele tätort och Hedlunda inom 125 meter från standlinje kostar en tomt 144 kr/m2. I
övriga områden inom Lycksele tätort inkl Hedlunda kostar en tomt 72 kr/m2 och i
övriga områden inom kommunen 53 kr/m2.
Kontaktperson
Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-581 66 04
E-post: lilly.backlund@lycksele.se