Custos AB

Aktuellt substansvärde 2003-05-31

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2003 09:54 CESTCustos substansvärde beräknades 2003-05-31 till 154 kronor per aktie. Börskursen var 158,50 kronor och därmed uppgick substanspremien till 3%.

Substansvärdet per aktie är baserat på 5 535 389 aktier och är beräknat efter antagandet om, dels full anslutning till Custos erbjudande om inlösen i form av 200 kronor kontant per inlöst aktie, dels att de syntetiskt återköpta aktierna1) är inlösta.

Custos redovisar, utöver vid ordinarie rapporttillfällen, aktuellt substansvärde den fjärde arbetsdagen i varje nästkommande månad. Aktuellt substansvärde per 2003-07-31 redovisas dock inte. Däremot kommer substansvärdet per 2003-07-10 att redovisas i "Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2003" som offentliggörs 2003-07-11.

Stockholm den 5 juni 2003

AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ)

Mikael Nachemson
Verkställande direktörAntalet syntetiskt återköpta aktier per 2003-05-31uppgick till 21 737 stycken.