Custos AB

Aktuellt substansvärde 2003-08-31

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 09:56 CEST

Custos substansvärde beräknades 2003-08-31 till 182 kronor per aktie. Börskursen var 160 kronor och därmed uppgick substansrabatten till 12%.

Substansvärdet per aktie är baserat på 5 582 561 aktier och är beräknat efter antagandet om att de syntetiskt återköpta aktierna1) är inlösta.

Custos redovisar, utöver vid ordinarie rapporttillfällen, aktuellt substansvärde den fjärde arbetsdagen i varje nästkommande månad.

Stockholm den 4 september 2003

AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ)
Mikael Nachemson
Verkställande direktör

Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2003-08-31uppgick till 21 737 stycken.