Jönköpings läns museum

Akustiskt kulturarv, hmmm, finns det?

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2014 08:53 CET

Med en serie konserter presenterar Jönköpings läns museum musik framförd under helt akustiska former. Helt utan el, ingen elektronik, inget annat än ljudet från de musicerande i mötet med röst eller instrument. Detta som en påminnelse om då ljudet i vår omgivning var naturligt och närproducerat – vårt akustiska kulturarv.

I projektet 100xKulturarv presenterar Jönköpings läns museum ett flertal perspektiv av begreppet kulturarv. Med vårens konsertserie vill museet vidga perspektiven genom att reflektera över det akustiska kulturarvet. Kulturarv förknippas ofta med företeelser som arkeologi, byggnadsvård eller gamla ting. Men det finns också beskrivet som levnadsvanor ur både dåtid och ur ett samtida perspektiv. I vardagsliv, i arbetsliv och som småföretagande eller i gestalt av industri. Vi menar att begreppet är mycket brett.

Kulturarvsbegreppet kan beskrivas som något som är hämtat ur våra livsvillkor, den kultur som vi alla är del i, oavsett bakgrund, och som vi menar är så viktig för att på ett eller annat vis förmedlas vidare via skolning, tradering, regelverk, överrenskommelser, normer eller lagar kring ”hur vi ska vara”. Helt enkelt något som vi menar är viktigt att föra vidare mellan generationer.

Inom ramen för ett sådant resonemang menar vi att det finns ett akustiskt kulturarv. Ett som ofta förmedlats via musiken, men inte alltid endast via den konstformen. Havets brus, skogens sus och skridskoåkningens skärljud över en sjö med nyis är också de ljud som vi lägger värde i. Begreppet ”soundscape” används ofta inom dagens industridesign, arkitektur likaså i design av offentlig miljö.

Programserien:

5/3 kl 19.30 Konsert: Rösten ett akustiskt kulturarv
Akustisk konsert med Jönköpings kammarkör, under ledning av Ove Gotting.

16/4 kl 19.30 Konsert: Jazz ett akustiskt kulturarv
Jazzkonsert med trion The Groove. Trion består av Kjell Jansson, kontrabas, Anders Kjellberg, trummor och Björn Cedergren, tenorsaxofon.

7/5 kl 19.30 Konsert: Barock ett akustiskt kulturarv
En barockkonsert med Leif Grave-Müller, Cembalo

Det är fri entré till alla konserterna. Samtliga konserter arrangeras på Jönköpings läns museum i Röda salen.


Jönköpings läns museum är ett konst och kulturhistoriskt museum med lokaler i centrala Jönköping. Museet, liksom Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark, drivs av Stiftelsen Jönköpings läns museum.

Verksamheten

I museets byggnader finns förutom utställningar även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv, en ateljé för målerikonservering och mycket annat.

På museet  arbetar 55 personer med allt från föremålsvård till utställningar, arkeologi, målerikonservering, byggnadsvård och dokumentationer

En viktig samarbetspartner för oss är Jönköpings läns konstförening. Sedan många år förvaltar vi deras samling och varje år arrangerar vi utställningar tillsammans där både Länssalongen och Ungdomens vårsalong är återkommande utställningar.