Reservofficerarna

Akut brist på reservofficerare – hotar försena det nya försvaret byggt på frivillighet

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 13:19 CET

Riksdagens beslut om ett nytt flexibelt och snabbt gripbart försvar bygger till stor del på att det bemannas av reservister och reservofficerare. Personal som har vanliga civila arbeten och som tidvis tjänstgör i Försvarsmakten.

Den nya insatsorganisationen som går under namnet IO 2014 ska bl.a. innehålla 2 500 befattningar för reservofficerare, men bristen på reservofficerare är akut. Det visar den genomgång som förbundet Reservofficerarna har gjort. Totalt finns det knappt 800 reservofficerare under 40 år.

– Detta är ett hot mot införandet av det folkförankrade försvar som Riksdag och Regering har beställt sade Reservofficerarnas förbundsordförande, Jörn Holmgren vid årsmötet för Reservofficerarna i Västerbotten som avhölls i Umeå på onsdagen.

– Det har inte bedrivits någon reguljär grundutbildning av reservofficerare under mer än ett halvt decennium. Det är därför viktigt att den utbildning som Riksdagen har beslutat om och ÖB för någon månad sedan utlovade verkligen kommer igång redan i år betonar Jörn Holmgren.

För att klara bemanningen av försvaret måste repetitionsutbildning i olika former med det snaraste genomföras av den befintliga reservofficerskåren menar Reservofficerarna.

– När värnplikten nu i praktiken har gått i graven så är behovet av att hitta nya sätt och vägar att förankra försvaret hos svenska folket oerhört viktigt. Här kan reservofficeren, med en fot i det civila och en i det militära, spela en viktig roll avslutade Jörn Holmgren.