FAO

Akut FN-vädjan efter att Haiti skövlats av orkaner

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 14:55 CEST

FAO bedömer att det krävs 10,5 miljoner US dollar för återuppbyggnad av Haitis matproduktion

Rom, 11 september, 2008 - Med mycket av Haitis jordbruksmark under vatten efter fyra kraftiga tropiska stormar vädjar nu FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, om 10,5 miljoner US dollar för att på nytt bygga upp försörjningen för landets bönder, för att återuppta matproduktionen och för att bekämpa spridningen av djursjukdomar.

Redan före den senaste tidens stormar rådde kronisk osäkerhet kring tillgången till mat i Haiti, det västra halvklotets fattigaste land, till följd av underliggande fattigdom förenat med ökningen av matpriser världen över.

Under sommarens skördesäsong ingrep FAO omedelbart för att öka jordbruksproduktionen och för att förbättra den lokala tillgången till mat. Men de tropiska stormarna Fay, Hanna, Gustav och Ike har drabbat landet i rask följd mitt under den viktigaste tillväxtperioden för grödor. Följden har blivit att hela skörden från odlingssäsongen antingen förlorats eller skadats allvarligt.

Bönder i akut behov av bistånd

Orkanerna har haft en kraftig påverkan på haitiska bönder och landsbygdsbefolkningen. Omkring 50000 familjer har förlorat tillgången till sina normala matförråd och till sina möjligheter för överlevnad.

Hunger och undernäring kommer att förvärras under de kommande månaderna om de familjer på landsbygden som tvingats lämna sin jordbruksmark inte kan återvända. För att jordbruksproduktionen ska kunna fortsätta är det enligt FAO nödvändigt att omedelbar hjälp når de runt 50000 jordbrukshushåll, som har förlorat sina tillgångar och sitt uppehälle.

FAO söker nu medel för att stödja Haitis jordbrukssektor inom tre områden:

  • Distribution av utsäde och plantor, verktyg och mindre husdjur.

  • Återuppbyggnad av landets bevattningssystem för att en återhämtning av jordbruksproduktionen till kommande skördesäsonger ska kunna säkerställas. Genom denna insats kommer haitier, som drabbats av katastrofen, att anställas och ges en omedelbar inkomstkälla.

  • Akut hjälp för att bekämpa spridningen av djursjukdomar och för att minska risken för dödsfall bland boskap efter orkanerna.

Pågående utvärderingar i Haiti visar att skadorna i jordbrukssektorn är mycket stora och spridda till 9 av 10 regioner.

Förstörd infrastruktur och drunknade husdjur

Grödor som majs, durra, bönor, kassava och sötpotatis samt bananodlingar har förstörts av översvämningar, erosion och jordskred. Mer än 2000 husdjur har drunknat och kilometervis av bevattnings- och dräneringssystem, samt även infrastruktur på landsbygden, måste byggas upp på nytt.

Över en stor del av landet har kraftledningar och vägar också förstörts, vilket ytterligare försvårar återhämtningen av jordbruket och möjligheten att saluföra jordbruksprodukter.

Man fruktar att pågående utvärderingar av skadorna kommer att visa en katastrofal situation för jordbrukssektorn, som gör situationen särskilt svår för småbönder och har allvarliga konsekvenser för tillgången till mat för befolkningen.

FAO:s vädjan om ökade resurser är del av en större appell från hela FN-systemet för att bistå Haiti med återuppbyggandet efter den senaste tidens stormar.

Läs mer:

Pressmeddelandet på FAO.org (på engelska)

The UN Consolidated Appeal

Katastrofinsatser

Tidigare pressmeddelanden:

FAO: vitalt att stärka lokal livsmedelsproduktion

Haiti vid ett vägskäl