ManpowerGroup

​Akut kompetensbrist både i Sverige och globalt

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 10:40 CEST

Att många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens är ett välkänt problem. Nu visar ManpowerGroups återkommande globala undersökning att hela 40 procent av arbetsgivarna världen över uppger att de inte har tillgång till rätt kompetens - den högsta siffran sedan 2007. För Sveriges del är siffran 36 procent och det är främst säljare, utbildade hantverkare och olika typer av tekniker det råder brist på runt om i landet. Även lärare har seglat upp som ett bristyrke i Sverige.

Som skäl till att de inte hittar rätt kompetens uppger var tredje svensk arbetsgivare att medarbetare och kandidater saknar relevant erfarenhet, tätt följt av det faktum att det inte finns personer med rätt fackkunskaper. Orimligt höga lönekrav är däremot inga problem för de svenska arbetsgivarna; endast fem procent som uppger det som skäl till att de inte kan fylla kompetensluckorna.

-Nu gäller det för företagen att vidareutbilda och utveckla medarbetare i betydligt större utsträckning och mer systematiskt än tidigare, vilket tre av fyra svenska arbetsgivare nu gör enligt årets undersökning. Vi som vill hitta nya medarbetare behöver också ifrågasätta våra invanda föreställningar om vem som platsar och jobba mer innovativt med rekrytering, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup i Sverige.

Av de svenska arbetsgivarna uppger alltså 75 procent att de jobbar med att erbjuda fortbildning och annan typ av utveckling för att möta kompetensbristen, men samtidigt säger 41 procent att de måste rekrytera externt för att möta behoven. Bara 13 procent menar att de har lönehöjningar som strategi medan 11 procent adderar andra typer av medarbetar-förmåner för att komma tillrätta med problemen.

De största bristyrkena i Sverige 2016:

  1. Säljare
  2. Utbildade hantverkare
  3. Tekniker
  4. Finans- och redovisningspersonal
  5. Chaufförer
  6. IT-personal
  7. Ingenjörer
  8. Hotell- och restaurangpersonal
  9. Mellanchefer
  10. Lärare

En internationell utblick visar att utbildade hantverkare toppar bristyrkeslistan globalt för femte året i rad. På andra plats kommer säljare. Ingenjörer är ett internationellt bristyrke och finns även med på den svenska tio-i-topp-listan.

I Asien har nästan hälften av arbetsgivarna problem med kompetensbrist och IT-personal har seglat upp som det största bristyrket i regionen. Minst bekymmer med att hitta kompetens där har man i Kina där endast 10 procent uppger problem, till skillnad från var fjärde arbetsgivare för bara ett år sedan. I Nord- och Sydamerika råder fortsatt stor brist på utbildade hantverkare och där är det Argentina som rapporterar de största kompetensproblemen.

Mer om svenska resultat finns på manpowergroup.se

Internationella resultat finner du på: http://www.manpowergroup.com/talent-shortage-2016

För mer information kontakta:

Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43, helene.belin@manpowergroup.se

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.