Lärarnas Riksförbund

Akut lärarkris hotar

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2012 12:54 CEST

– De siffror från SCB som redovisas idag över hur många lärare som lämnat yrket, är mycket bekymmersamma! De visar att ännu fler än tidigare överger yrket. Vi är på väg in i en akut lärarbrist, vilket riskerar drabba skolans verksamhet allvarligt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Lärarkåren står inför en omfattande generationsväxling då många lärare inom en snar framtid kommer att gå i pension och nya måste ta över. SCB förutser att läraryrket kommer bli ett bristyrke.
Samtidigt visar ny statistik att nästan var sjätte lärare har hoppat av sedan utbildningen. 16 procent av lärarkåren har lämnat yrket och skolan. Det är drygt 37 500 behöriga lärare.

Alltfler lärare lämnar
I en tidigare undersökning från Lärarnas Riksförbund för några år sedan visade det sig att 32 000 lärare lämnat yrket. Den siffran ökar nu kraftigt. Nu är det 5 000 fler som hoppat av. Samtidigt beräknas det vara en brist på 46 500 behöriga lärare om åtta år.

– Siffrorna pekar åt helt fel håll. Ska vi kunna få tillbala dessa lärare så måste lönen upp, administrationen minska och karriärvägar skapas, säger Metta Fjelkner.

– Det är lärarna i grund och gymnasieskolan som lämnar yrket. Vi är mitt i en avtalsrörelse. Nu har skolhuvudmän och arbtsgivare som Stockholms stad ett stort ansvar att visa vägen för högre löner.

Unga nyfikna på yrket, men ratar det

I en ny undersökning av Lärarnas Riksförbund, "Allt annat än lärare", uppger var fjärde gymnasieelev att de har övervägt att söka till lärarutbildningen. .


– Det är hoppingivande många elever anar att läraryrket kan vara ett drömyrke, men bara tre (3!) procent söker verkligen till en lärarutbildning. Det krävs bättre arbetsmiljö och högre löner för att svensk skola ska kunna både behålla och rekrytera nya lärare, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildning. Vi organiserar även majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet där majoriteten av lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.