Civil Rights Defenders

Al-Barakaat får rätt i EG-domstolen

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 17:44 CEST

Den somaliska bankrörelsen Al-Barakaat, som för sex år sedan hamnade på FN:s och EU:s sanktionslistor och vars medlemmar stämplades som terroristanhängare, fick idag rätt i EG-domstolen. Helsingforskommittén välkomnar beslutet som stärker rättssäkerheten för EU:s medborgare.

- Beslutet är mycket positivt eftersom domstolen i så skarpa ordalag kritiserar den rättslöshet som skapats genom systemet med sanktionslistor. Det saknas helt enkelt grundläggande mekanismer för att skydda människors rättssäkerhet, säger Robert Hårdh, Helsingforskommitténs generalsekreterare.

I över sex år har Al-Barakat funnits på FN:s och därmed EU:s sanktionslista. Under flera år samma period var dessutom svenskarna Ahmed Yusuf, Abdirisak Aden och Abdi Abdulaziz stämplade som terroristanhängare. Deras tillgångar frystes och männen förhindrades att resa och arbeta. Först efter förhandlingar med USA ströks männens namn från sanktionslistan.

Ahmed Yusuf stämde EU:s ministerråd och förstainstansrätten prövade hans fall 2005. Domstolen ansåg dock att den inte kunde överpröva en tvingande resolution från säkerhetsrådet om det inte rörde sig om mycket allvarliga människorättskränkningar - i princip bara slaveri, apartheid och tortyr.

EG-domstolen riktar i dagens beslut skarp kritik mot att Al-Barakaats medlemmar inte fick veta varför de satts upp på listan. Därigenom har de inte heller kunnat bemöta anklagelserna som riktats mot dem. Domstolen är också kritisk till den förordning som gjorde att Al-Barakaats tillgångar kunde frysas.

I Europarådet har nyligen ställts krav på att nationella domstolar ska pröva säkerhetsrådets resolutioner innan de gäller mot enskilda medborgare. Helsingforskommittén anser att det går att kombinera säkerhetsrådets beslut med en domstolsprövning på nationell eller EU-nivå.

- Vi förväntar oss att den svenska regeringen verkar för att det införs rättssäkra prövningar av sanktionslistorna, säger Robert Hårdh. - Ansvaret för att svenska medborgares mänskliga rättigheter har ett effektivt skydd måste rimligen i första hand åligga den svenska staten.

Helsingforskommittén anser att regeringen bör förhandla med Ahmed Yusuf, Abdirisak Aden och Abdi Abdulaziz i syfte att kompensera dem för de kränkningar och det lidande de fått utstå och att de personer vars pengar är frysta i Al-Barakaat får tillgång till dessa med ränta samt ersättning för kränkningen.

Domen finns att läsa på EG-domstolens hemsida