Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Al Gore föreläste för studenter på Handelshögskolan i Göteborg

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 11:22 CEST

Skolans största sal var fylld till sista plats när studenterna på Handelshögskolan i Göteborg i måndags kunde lyssna och ställa frågor till Al Gore som var där för att tala om hållbar kapitalism.

Al Gore höll sitt seminarium tillsammans med Björns Stigson, vd för World Businesss Council for Sustainable Development och gästprofessor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och David Blood, vd för Generation Invest Management, företaget som Al Gore är styrelseordförande för. Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden, var moderator.

Al Gore pläderar för hållbar kapitalism (sustainable capitalism), en kapitalism som strävar efter att maximera långsiktig värdetillväxt och som tydligt integrerar miljöfrågor, sociala frågor och ledningsfrågor i sina strategier, riskbedömningar och, inte minst, i sina belöningssystem. Enligt Al Gore är kortsiktigheten i dagens kapitalism det största hindret på vägen mot hållbar kapitalism.

Han påpekade att alla delar i värdekedjan måste inkluderas i bedömningar och i prissättning, att vi i nuläget mäter fel saker och nämnde fiskeindustrin som ett exempel:

– Ju mer vi fisk vi fiskar upp ur haven, desto bättre siffror och tillväxt redovisas  -  tills fisken är utfiskad och allt kollapsar. Vad har vi skapat för värde då?

David Blood, vd för investeringsföretaget Generation Investment Management som han startat tillsammans med Al Gore, betonade att hållbar kapitalism inte är någon ”trivselfaktor” utan handlar om lönsamhet:

– De företag som arbetar långsiktigt och med den helhetssyn som är grunden för hållbar kapitalism är också de mest lönsamma.

Generation Investment Management samarbetar nu med handelshögskolor i USA för att sprida kunskap om hållbar kapitalism.

Även Björn Stigson påtalade vikten av att hållbarhetsfrågorna aktualiseras mer på handelshögskolor. Både för att en förändring ska komma till stånd och för att ta upp konkurrensen med till exempel Kina som nu tagit ledningen i det som kallas ”the green race” och satsar stort på vind- och solenergi.

Avslutningsvis uppmanade Al Gore Handelshögskolans studenter att föra diskussionen vidare genom att utmana både sina professorer och de yrkesverksamma ekonomer de möter.

Högupplösta bilder finns att ladda ner här: http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=21298

För ytterligare information, kontakta

Åsa Kultje, kommunikationschef, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 031-786 1443, 0709-22 66 85, asa.kultje@handels.gu.se

 

 

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina drygt 7000 studenter, 400 anställda, 150 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö- och uvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.