Göteborgs universitet

Al Gore och GU:s forskare överens

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 14:28 CET

Forskarna och Al Gore är överens. Det krävs radikala förändringar för att komma till rätta med växthuseffekten.
- Vi vet tillräckligt för att agera, säger Maria Grahn, doktorand i fysisk resursteori.

Al Gore, tidigare vicepresident i USA, är en slipad historieberättare med ett genuint miljöpatos. Dagen före FNs klimatpanel IPCC utfärdade den skarpaste varningen hittills visades igår Al Gores film En obekväm sanning inför 350 personer i en fullsatt Wallenbergsal. Efter följde paneldebatt med Deliang Chen, professor i meteorologi vid Göteborgs universitet och Maria Grahn, doktorand i fysisk resursteori vid Chalmers. Al Gores budskap är tydligt. Gör vi inget drastiskt åt växthuseffekten så kommer det att stå oss dyrt. Och det är en bild som delas av forskarna från Göteborgs universitet och Chalmers.
- Vi skulle behöva sänka våra koldioxidutsläpp med åttio procent. Kyotoavtalet handlar om fem procents minskning, det visar att det fortfarande finns väldigt mycket att göra, säger Maria Grahn.
Höststormar, amerikanska orkaner och ovanligt varma vintrar är oroande tecken. Men hur ense är forskarna om att förändringarna i vädret beror på klimatförändringar orsakade av oss människor?

- Vi är i princip ense om att människor bidrar till den globala uppvärmningen och att det krävs en minskning av koldioxidutsläppen. Vi kan i alla fall enas om tillräckligt mycket för att det ska krävas att vi agerar, säger Maria Grahn.
Al Gore använder filmens verktyg till max när han berättar sin historia. Svepande helikopteråkningar över smältande isar i Antarktis varvas med bilder på stormar som ödelägger amerikanska städer. Men däremellan hårda, till synes obestridliga fakta. Fakta som världens forskare är överens om. Bland annat att den globala temperaturen stiger samtidigt som koldioxidutsläppen befinner sig på historiskt höga nivåer. Så mycket koldioxid som nu finns i atmosfären har inte funnits de senaste 400 000 – 600 000 åren.
- Han har rätt i mycket, säger Deliang Chen, professor i meteorologi vid Göteborgs universitet. Samtidigt visar han bara på det negativa. Det finns positiva saker som händer också, där man kan se att miljön återhämtar sig bättre än man tidigare trott.

Enligt Al Gore kan vi gå en dyster framtid till mötes. Städer riskerar att översvämmas och miljontals människor kan komma att drivas på flykt. Ett av hans skräckscenarion är att isarna på Grönland och Antarktis smälter och att havsnivån höjs med sex meter. Stora delar av San Fransisco, New York och Shanghai skulle då läggas under vatten. Konsekvenserna för människors liv och världens ekonomi skulle vara oöverblickbara. Alltför stor avsmältning av isarna på Grönland skulle också kunna påverka Golfströmmen.

- Det finns redan idag tecken på att golfströmmen håller på att stanna av. Forskarna har också gjort simuleringar av klimatutvecklingen som visar att om koldioxidhalten ökar än mer då skulle golfströmmen kunna stanna av betydligt snabbare än idag, säger Deliang Chen.
Men än är det inte för sent. Även det är Al Gore och forskarna överens om.
- Det pågår mycket forskning om åtgärder som kan minska koldioxidutsläppen. Ett exempel är tester med att återföra koldioxiden till jorden igen, till exempel genom att trycka ner det i gamla oljekällor så att det inte släpps ut i atmosfären. Det krävs dessutom kraftfulla politiska åtgärder för att vända utvecklingen, säger Maria Grahn.

Deliang Chens hemsida
http://www.gvc.gu.se/kontakt%20/Personal/ChenDeliang/

"Skarp klimatvarning från FN" (DN 2/2 2007)
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=613202

Läs rapporten från FN:s klimatpanel IPCC (pdf) (publ. 2/2 2007)
http://www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf


Visningen av En obekväm sanning arrangerades av nätverket GAME - Göteborg Action for Management of the Environment, ett västsvenskt samarbetsprojekt mellan olika samhällsaktörer. Det gemensamma temat är hållbar utveckling. GAME består av: Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola samt övriga 5 högskolor/universitet i Västsverige, näringsliv, regionen, länsstyrelsen och forskningsinstitut. GAME samverkar också med övriga västsvenska initiativ med inriktning på miljö/hållbar utveckling.

AV Henrik Axlid
031-786 20 21, 0734-04 20 21