Svensk Israel-Information

Al Qaeda terrorister planerade spränga fartyg i Suezkanalen

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2009 11:50 CEST

den 12 juli 2009

Al Qaeda terrorister planerade spränga fartyg i Suezkanalen

Egyptiska säkerhets styrkor arresterade den 09072009 , enligt uppgifter från det egyptiska inrikesministeriet, en fundamentalistisk terrorgrupp som anses varit knuten till Al Qaeda. Gruppens mål var att spränga fartyg i Suez kanalen samt att sabotera gas och oljeledningar i Sinai.

Enligt de egyptiska myndigheterna avsåg terroristerna att aptera sprängladdningar på speciellt israeliska fartyg och detonera dessa med hjälp av celltelefoner på ett sådant sätt att de sänkta fartygen helt eller delvis blockerade kanalen.

Tekniken till dessa aktioner studerade och lärde sig gruppens medlemmar med hjälp av internet sajter som var knutna till Al Qaeda.

Dessutom framgår det av utredningen att gruppens en del av gruppens medlemmar tog sig in i Gaza remsan dår de fick vidare instruktioner av medlemmar i "den palestinska islamska armen", en palestinsk gruppering bitvis bestående av forna medlemmar i Hamans, som identifieras med Al Qaeda.

Bland gruppens något mer än 25 medlemmar var två palestinier, fem egyptier, en britt, en belgare och en fransk medborgare. Gruppen leddes av Khled Mohamed Ahmed som identifierades som befälhavaren av den Al Qaeda anknutna "Globala Islamska Fronten" som är verksam i Gazaremsan.

Det faktum att det i Gaza remsan existerar aktiva terroristgrupper som identifierar sig med den internationella jihadrörelsen/al Qaeda har under de senaste månaderna blivit allt klarare. De består till en icke ringa del av tidigare Hamas medlemmar som lämnat nämnda organisation då de inte ansett att Hamas var nog extremt vare sig religiös eller i den väpnade kampen.

Man bör också hålla i minnet att de egyptiska säkerhetsstyrkorna för mindre än ett halvår sedan arresterade en grupp terrorister i Sinai som var Hizbolla ledda. Läs mer om detta här. Även de använde sig bitvis av Gaza remsan som logistiskt basområde.

Arieh Fürth, Israel

http://meaktualiamm.blogspot.com/


Läs även andra bloggares åsikter om Suez kanalen, terror, jihad, islam, Al Qaeda, Hamas, Egypten