Folksam

Alarmerande etappresultat i Folksams test av utomhusfärger: Alla testfärger utom en har börjat mögla

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 10:55 CEST

Av Sveriges 40 mest sålda utomhusfärger har alla utom en börjat mögla efter två år. Det visar Folksams test av utomhusfärger i Fiskebäck utanför Göteborg. ”Det är allt från ’antydan till mögel’ till ’kraftig påväxt av mögel’, enligt den vedertagna standardskala som används vid färgtester,” säger Folksams miljöchef Jan Snaar. ”Att färgindustrin har ett generellt problem med mögeltillväxt på utomhusfärger verkar ställt utom allt tvivel.” Den enda testade färgen som hittills har klarat sig helt utan mögelpåväxt är Engwall o. Claessons Lasol Linoljefärg.

- Resultaten reser onekligen en del frågor såväl om tillförlitligheten av de olika färgtillverkarnas hållbarhetsgarantier som färgernas faktiska hållbarhetsförmåga i väder och vind. Nu ser vi fram mot en förutsättningslös dialog med färgtillverkarna, säger Jan Snaar.

Folksams test har genomförts under vetenskaplig ledning av IVF, Industriforskning och utveckling AB. Övriga intressenter har varit Projekt Grön Kemi i Göteborg samt Konsumentverket. Färgtestet omfattar även sprickbildning och flagning. Också dessa problem har visat sig allvarliga för vissa färger, men är inte lika generella som mögelproblemet.

- För Folksam och alla övriga inblandade i projektet har dessa resultat, i synnerhet vad beträffar möglet, kommit som en stor överraskning, säger Jan Snaar. Visserligen valde Folksam att göra detta oberoende färgtest just därför att många småhuskunder under senare år pekat på brister i färgernas hållbarhet – men att testet skulle utfalla som det nu gjort räknade väl ingen med på förhand, vare sig vi själva eller den framstående färgexpertis vi anlitat.

Stefan Hjort är färgexpert och IVF:s projektledare för testet. Han bekräftar förvåningen över resultatet:

- Färgerna har målats upp enligt tillverkarnas instruktioner på identiska och fuktkontrollerade träpaneler, som alla har monterats bredvid varandra i samma väderstreck. Färgerna har varit utsatta för exakt samma väderlek. Det man kan tillägga är att resultatet enbart visar färgernas aktuella status, efter två år i klimatet som råder i Göteborg med omnejd.
- Hur testresultatet skulle ha blivit på någon annan ort i Sverige eller hur färgerna i Fiskebäck har klarat sig efter ytterligare två år, det vet vi inte. Inte heller kan vi säga om färgernas nuvarande status sinsemellan kommer att kvarstå eller förändras, säger Stefan Hjort.

Lågt räknat finns det 800 000 småhus av trä runtom i Sverige.

- Om många måste måla om sina hus en extra gång därför att den hållbarhet kring 10 – 12 år som brukar anges av färgfabrikanterna inte överensstämmer med verkligheten, så innebär detta en merkostnad på flera miljarder kronor för landets småhusägare, säger Jan Snaar.
- Hus målade med de färger som nu testas behöver säkerligen målas om minst en gång under en tolvårsperiod - även om vi nu har påskyndat färgernas åldrande med 4 – 6 år genom att vinkla panelerna i 45 grader enligt vedertagen teststandard.

Dokumentation av Folksams färgtest i ord och bild återfinns på www.folksam.se

För ytterligare information, kontakta:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, mobil 0708-31 69 63
Stefan Hjort, projektledare IVF, tel 031-706 60 45, mobil 070-780 60 45

Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, mobil 0708-31 60 07