Socialdemokraterna i Stockholms län

Alarmerande ökning av antalet rökande: (S) lanserar nya åtgärder

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 11:54 CET

Enligt nya uppgifter från Folkhälsoinstitutet (FHI) väljer färre att fimpa cigaretten, samtidigt som rökandet ökar bland unga. FHI menar att primärvården spelar en central roll för att minska tobaksanvändandet. Samtidigt meddelande den borgerliga majoriteten i landstinget i samband med presentationen av sitt budgetförslag i förra veckan att inga förändringar av vårdval Stockholm kommer ske från 2012. Socialdemokraterna menar att förändringen av vårdvalet går för sakta och vill att den ekonomiska ersättningen till den förebyggande vården höjs redan 2011. Socialdemokraterna vill även tillsätta att en s.k. Marmotkommission för att ta fram olika förslag för att minska de stora skillnaderna i hälsa i Stockholms län.

–        En god folkhälsa är oerhört viktigt. Att fler och fler nu börjar röka är ett misslyckande, det kräver att vi agerar omgående. Vi kan inte vänta till 2012 med att höja den ekonomiska ersättningen till den förebyggande vården i vårdval Stockholm, säger Ilija Batljan, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna.

–        Rökning är tydligt kopplat till faktorer som kön, utbildning och uppväxt. Därför räcker det inte enbart med att ge vårdgivarna i länet bättre betalt eftersom rökning är nära kopplat till vilken bakgrund du har. Resurserna måste även fördelas på ett mer jämlikt sätt mellan olika geografiska områden. Därför vill vi tillsätta en kommission för att ta fram olika förslag hur vi ska minska de stora hälsoskillnaderna i vårt län, säger Ilija Batljan.

–        Vi har bokstavligen inte råd att avvakta, mer förebyggande vård kommer både rädda liv och spara pengar inom vården i takt med att folk blir friskare, säger Ilija Batljan.

Fakta:

Enligt FHI kostar rökningen det svenska samhället 30 miljarder kronor per år. Totalt står rökningen för 6,7 procent av de samlade kostnaderna för sjukvård och produktionsbortfall.

Presskontakt:
Malin Appelgren, pressekreterare, 070-737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se
www.socialdemokraterna.se/stockholm