Naturvetarna

Alarmerande om sjunkande kunskaper i matematik och naturvetenskap

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 16:35 CET

Svenska elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap blir allt sämre. Oroväckande
tycker Naturvetarna och efterlyser en blocköverskridande handlingsplan.

Från att ha legat på medelnivå i OECD-området hamnar nu Sverige under genomsnittet.
Det visar 2013 års Pisa-undersökningen (Programme for International Student Assessment) som presenteras idag. 

Vart tredje år genomförs en internationell studie av hur kunskapsnivåerna ser ut bland OECD-ländernas femtonåringar. Årets upplaga av den så kallade Pisa-undersökningen visar att det går allt sämre för de svenska eleverna. Sverige ligger under genomsnittet i alla ämnen.

- Man kan diskutera om Pisaundersökningen är det enda eller ens bästa sättet att mäta kunskap på. Men vad den tydligt visar är att kunskapsnivåerna fortsätter att sjunka. Detta är en signal vi måste ta på allvar, säger Ivar de la Cruz, ordförande för Naturvetarna.

Allra sämst går det i naturvetenskap och matematik. Från att ha legat över genomsnittet år 2003 ligger svenska elevers mattekunskaper idag under.

- Grundskolan måste se till att eleverna lär sig det de ska. Goda kunskaper i naturvetenskap och matematik blir allt viktigare för att förstå vår omvärld och krävs för att klara av högre studier. Dessutom är dessa kunskaper nödvändiga för vi ska kunna möta många av de stora utmaningar vi står inför som samhälle, kring exempelvis miljö och klimat, energi, livsmedelsförsörjning och
medicinsk utveckling. Det är därför också avgörande för Sveriges framtid, menar Ivar de la Cruz.

Naturvetarna hoppas att resultatet tas på allvar oavsett partifärg. Sverige behöver en långsiktigt hållbar skol- och utbildningspolitik och elevernas rätt till god utbildning måste sättas före partiintressen och valstrategier.

Ge skolan grundförutsättningar för att bedriva utbildning med hög kvalitet och ge lärarna och skolledarna förtroendet att avgöra hur det görs på bästa sätt. Det är Naturvetarnas medicin för framtidens skola.


Naturvetarna är Saco-förbundet för professionella inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Förbundet är expert på naturvetares branscher, forsknings- och arbetsvillkor. 32 000 naturvetare har hittills valt att samlas i förbundet, oavsett position på arbetsmarknaden.