Awapatent

Alarmerande väntetid vid tvister om patent

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2005 13:30 CET

Tvister om patent tar allt längre tid innan de når ett avgörande. Endast sex av 51 patenttvister från 2002 har hittills fått ett avgörande genom dom. Dessutom ökar antalet domstolsärenden som är ouppklarade. För mindre företag är konsekvenserna förödande.

En undersökning från konsultföretaget Awapatent visar att arbetsbelastningen vid den svenska domstol - Stockholms Tingsrätt - som handlägger patenttvister har ökat markant under 2000-talet. Följden är orimliga handläggningstider. Endast sex av 51 tvister från år 2002 har avgjorts genom dom, 21 har avskrivits - ofta därför att företagen inte har råd att invänta domstolens besked och därför väljer en förlikning. Ungefär hälften är ännu - tre år senare - inte avgjorda.

- Att det tar flera år innan en patenttvist kan avgöras är ett mycket allvarligt problem för små- och medelstora företag. Deras främsta konkurrensfördel är många gångar att de har en unik produkt som skyddas av patent. Domstolsväsendet måste därför få resurser så att dessa ärenden kan handläggas snabbare, säger Stefan Hjelmqwist, marknadschef på Awapatent.

Undersökningen visar dessutom att arbetsbelastningen vid Stockholms tingsrätts avdelning för immaterialrättsliga ärenden är så omfattande att det byggs upp en allt större mängd ärenden som väntar på ett avgörande. I slutet av 90-talet hanterade en rådman ungefär 10 patentmål och 75 andra mål under ett år. Nu är belastningen 20 patentmål och 115 andra mål per år. Naturligtvis får detta konsekvenser för både handläggningstider och domarnas kvalitet.

- Patent är en tidsbegränsad ensamrätt som företag måste använda strategiskt under en mycket begränsad period. När domstolarna inte mäktar med att avgöra patenttvister får vi ett sämre företagsklimat där det blir mindre lönsamt att ägna sig åt forskning och utveckling. Det är alltså ett problem som drabbar såväl det innovativa företaget som samhället i stort, konstaterar
Stefan Hjelmqwist.

För ytterligare information:

Stefan Hjelmqwist, marknadschef, Awapatent AB
Telefon: 040-98 51 60, mobil: 0708-86 87 97
E-post: stefan.hjelmqwist@awapatent.com

Bilder och övrig pressinformation gällande Awapatent finns i vår Bildbank.

Awapatent AB är Europas näst största konsultföretag inom immaterialrätt (patentfrågor, design, varumärkesskydd), IT-juridik och biorätt. Awapatent har cirka 280 anställda och omsatte 413 MSEK under 2003. Kunder är bland andra svenska och utländska industriföretag. Huvudkontoret ligger i Malmö.