Sundsvalls kommun

Albansk polis hämtar inspiration från Sundsvall

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 11:17 CET

Måndag 9 december får Sundsvall fint besök. En delegation från Albanien besöker då kommunen för att se hur Sundsvalls kommun och Polisen samarbetar för en tryggare plats för boende och besökande.

Det är via ett Sida-finansierat projekt för att stödja närpolisutvecklingen i Albanien som arbetet med Trygga Sundsvall har uppmärksammats långt utanför Sveriges gränser. Albanien håller på att närma sig EU och Sida har gett konsultföretaget SIPU International i uppdrag att stödja den albanska statspolisen inom tre områden, ledning och styrning, samverkan mellan kommun och polis samt familjevåld. För att Albanien ska kunna sikta mot en framtida ansökan om medlemskap i EU måste den offentliga förvaltningen bli mer effektiv, öppen och transparent för allmänheten.

-  I september fick Albanien en ny regering och vi märker ett stort intresse för hur svensk polis fungerar. Nu vill man se hur arbetet går till på plats och inrikesminister Tahiri har personligen visat ett stort intresse för delegationens resa till Sverige, säger Kjell Elefalk, konsult för det Sida-finansierade närpolisprojektet i Albanien.

Kjell Elefalk har själv bott i Albanien i över ett år och arbetade då heltid i närpolisprojektet tillsammans med albanska och internationella kollegor. Han arbetar fortsatt en vecka i månaden i Albanien fram till projektets avslutning i mars år 2015, och han har tidigare varit utvecklingsdirektör vid rikspolisstyrelsen. I början av 2013 genomförde Polisen och Sundsvalls kommun en trygghetsundersökning under ledning av Elefalk, och det är denna undersökning som gjort de albanska myndigheterna mycket intresserade av att på närmare håll se hur Sundsvalls kommun och närpolisområde Sundsvall samarbetar.

Den besökande delegationen leds av kabinettschefen för Albaniens inrikesministerium. Med på resan finns också två biträdande rikspolischefer, enhetschefen för familjevåld och flera ledande personer från den albanska motsvarigheten till Rikspolisstyrelsen.

-  Det är fantastiskt att vårt arbete för ett tryggare Sundsvall uppmärksammas på detta sätt. Vi kommer göra vårt bästa för att ge dem en såbra bild som möjligt av hur vi påolika sätt samverkar med polisen för att öka tryggheten i hela kommunen, säger Helen Otterström, trygghetssamordnare Sundsvalls kommun.

Inbjudan till press, måndag 9 december

Härmed bjuder Sundsvalls kommun och Polisen in pressen att medverka under dagen då den albanska delegationen informeras och visas runt i Sundsvall. Dessa utdrag av programmet passar för medverkan och frågor från press:

Kommunhuset

•  09.00-09.45 Lars Persson (Fp) och Ulla Näsman, Kultur & Fritidsdirektör, hälsar välkommen

•  09.45-10.15 Josef Wiklund, Polisen, samverkan mellan polis och kommun

•  10.15-10.45 Fika med möjlighet för pressen att göra personliga intervjuer

•  10.45-11.30 Leif Hemmingsson, Polisen, Kjell Elefalk om trygghetsundersökningarna i Sundsvall och Albanien

Stadshuset

•  12.45-14.00 Visit Sundsvall, guidad tur om Sundsvall i Stadshuset

•  14.00-14.45 Ulla Näsman, Kultur & Fritidsdirektör, om kommunens trygghetsarbete

Polishuset Sundsvall

•  15.00-16.00 Träff med länspolismästare Per Silverliden, närpolischef Tomas Åslund, stabmedlem Börje Öhman och Josef Wiklund chef för brottsförebyggande och ungdomsenheten.


Mer information
Om Trygga Sundsvall:
www.sundsvall.se/tryggasundsvall

Om Sidas arbete i Albanien:
www.sida.se/Svenska/Lander--regioner/Europa/Albanien/Vart-arbete-i-Albanien

Kontakt
Helen Otterström, trygghetssamordnare Sundsvalls kommun, 070-339 88 77
Kjell Elefalk, Konsult på plats i Albanien tel 070-6964162
Josef Wiklund, Chef på brottsförebyggande enheten i Sundsvalls närpolisområde, 070-2351690