Alcatel Telecom AB

Alcatel levererar nytt gränsöverskridande tågkontrollsystem för säkrare, snabbare och billigare tågtrafik

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 16:08 CEST

Detta är det första tågkontrollsystemet enligt den nya EU-standarden och kommer först att användas mellan Ungern och Österrike. Alcatel tillkännagav idag att man levererat ETCS-signalsystemet, European Train Control System, till den första järnvägslinjen i Europa, som korsar en landsgräns. Det nyligen invigda gemensamma ETCS-signalsystemet förbinder nu Budapest och Wien och är en del i TEN korridor IV

Projektet är en del av EU-kommissionens standardiseringsprogram för tågkontrollsystem. Målsättning är att skapa ett gemensamt signalsystem till de olika europeiska järnvägarna – istället för de 20 olika system som idag finns. ETCS-signalsystemet ska enligt planerna användas på ca 21.000 km av det europeiska järnvägsnätet, varav en del återfinns på det svenska järnvägen.

- Dagens händelse är en milstolpe i etableringen av ett gemensamt signalsystem för de europeiska järnvägarna, vilket gör tågtrafiken mellan länderna snabbare, billigare och säkrare. Det faktum att vi är ledande på signalsystem i kombination med vår förmåga att utveckla och driva säkerhetskritiska system, ger oss en god möjlighet att leda standardiseringen av ETCS och utvecklingen av marknaden redan från start, säger Serge Tchuruk, verkställande direktör i Alcatel.

Till den nya linjen blev Alcatel utvald som leverantör av den nationella järnvägsoperatören MAV i Ungern. I Österrike blev Alcatel valt av ÖBB. Leveranserna omfattar förutom hård- och mjukvara även design, installation, projektledning och utbildning.

Alcatel är engagerad i 15 av de 20 största kommersiella ETCS-projekten i Europa och levererar till järnvägar i Österrike, Bulgarien, Tyskland, Ungern, Luxemburg, Holland, Spanien och Schweiz.

- Som leverantör av traditionella signalsystem i bland annat Finland, marknadsför Alcatel nu ETCS i Norden och vi ser en betydande marknadspotential i regionen för de kommande åren säger Fredrik Häggström försäljningsansvarig för industri- och offentlig sektor i Norden/Baltikum.

Om ETCS
ETCS-systemet säkerställer överföringen av information från räls till tåg i hela järnvägsnätet tvärs över hela Europa. Med det nya systemet kan tågen kontinuerligt beräkna och anpassa sin hastighet till den optimala. Samtidigt medför tekniken att man kan utnyttja mer av järnvägens kapacitet, öka säkerheten och få högre punktlighet samt minska driftskostnaderna.

Om Alcatel
Alcatel levererar kommunikationslösningar för telekomindustrin, leverantörer av internetservice och företag som levererar röst-, dator- och videoapplikationer.till sina kunder och anställda. Med en ledande ställning när det gäller fasta och mobila bredbandsnät, applikationer och tjänster hjälper Alcatel partners och kunder att bygga en användarcentrerad bredbandsvärld. Alcatel omsatte år 2004 12,3 miljarder EURO och är verksamt i mer än 130 länder med 56.000 anställda.

Se också:
Alcatel är engagerad i 15 av de 20 största kommersiella ETCS-projekten i Europa och levererar till järnvägar i Österrike, Bulgarien, Tyskland, Ungern, Luxemburg, Holland, Spanien och Schweiz.

För mer information, kontakta:
Fredrik Häggström,
försäljningschef Transport, Alcatel Telecom.
Telefon: 08-598 498 35.
Mobiltelefon: 070-98 498 35