Capilon

Alcopropeller tar order värd 4 MSEK

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 14:53 CEST

Österby Gjuteri-koncernens dotterbolag Alcopropeller tar order värd 4 MSEK till en propellertillverkare i Norden. Leverans beräknas ske under 2008.

Alcopropeller tillverkar propellerblad med verksamhet i Örebro.

Österby Gjuteri-koncernen, med dotterbolagen Marine Jet Power ("MJP") och Alcopropeller, är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. Österby Gjuteri-koncernen har 125 anställda (105 st i Österbybruk och 20 st i Örebro) och är ett helägt dotterbolag till Termoregulator Holding AB (publ), ("Termo Holding"), sedan i mars 2007.

För ytterligare information
Alex Molvin, VD, Termo Holding, E-post: alex.molvin@termoholding.se, Tel: 0708-253990
Hans Andersson, VD, Österby Gjuteri, E-post: hans.andersson@ogab.se, Tel: 0702-140295

Termo Holding (publ)
Adress: c/o Termo Regulator
Box 967, 591 29 Motala
Tel: +46 (0)141 22 86 00
Fax: +46 (0)141 22 86 30
E-post: info@termoholding.se
www.termoholding.se


Termo Holding (publ) är listat på First North och har Mangold Fondkommission AB som Certified Advisor. Termo Holdings affärsidé är att förvärva och utveckla små och medelstora industriföretag genom att vara en aktiv och långsiktig ägare. Termo Holding äger dotterbolagen Österby Gjuteri och TermoRegulator. Österby Gjuteri är en leverantör av stålgjutgods i avancerade material och för vidareförädlade produkter till främst den marina branschen. TermoRegulator är ledande inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation och inredning.