Ale kommun

Ale kommun ber länstyrelsen om stöd för att sanera Älvängens industriområde

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2013 10:55 CET

Göta älv försörjer över 700 000 personer med dricksvatten - kommunerna Ale, Göteborg, Partille, Mölndal, Kungälv och Öckerö. Skredrisken för verksamhetsområdet i Älvängen vid Göta älvs strand är hög och marken är ordentligt förorenad efter många års industriverksamhet.

Länsstyrelsen och Ale kommun är överens om att något måste göras och har under flera år arbetat för att hitta en lösning på problemet men pengarna har saknats. Ansvarsförhållandena är komplicerade och möjligheterna till statliga bidrag är begränsade.

I skrivelsen ber kommunen och länsstyrelsen att man ska få pengar från regeringen för att samordna de förberedelser som krävs innan det går att sanera marken. Det handlar bland annat om kompletterande utredningar och prövning i mark- och miljödomstol. Förberedelserna beräknas ta cirka 2 år och kosta 9 miljoner kr. Hela saneringen kostar minst 100 miljoner kr.


Vision 2025  -  Ale - Lätt att leva

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång.

I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar om den gemensamma livsmiljön.

I Ale Inspireras vi att följa våra drömmar och här är det lätta att leva.

Visionen har tre viktiga uppgifter:

* Att inspirera aleborna att själva göra skillnad

* Att inspirera kommunens medarbetare till förändring

* Att attrahera de människor/företag/organisationer som tror på vår idé och vill vara med att göra platsen Ale lätta att leva i.