Alecta

Alecta: Hög avkastning och fortsatt kostnadsfokus

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 11:30 CET

Tjänstepensionsbolaget Alecta redovisar en avkastning på 9,6 procent och förbättrade nyckeltal för kostnader och finansiell ställning under 2010. Effektivitetshöjande åtgärder genomförda under 2010 leder till lägre driftskostnader också under 2011.

Totalavkastningen för Alectas portfölj var 9,6 procent under 2010 jämfört med 12,8 procent under 2009. Det innebär en genomsnittlig årsavkastning för den samlade portföljen på 5,4 procent de senaste fem åren. Alectas kollektiva konsolidering för förmånsbestämda produkter uppgick vid slutet av 2010 till 146 procent, en ökning från 141 procent 2009. Solvensgraden har ökat från 163 procent till 167 procent under motsvarande period.

– Solida finanser ger förutsättningar att skapa en fortsatt hög avkastning som gynnar Alectas kunder, såväl företag som privatpersoner, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Under 2010 var avkastningen i den premiebestämda produkten Alecta Optimal Pension 12,6 (22,9) procent. I genomsnitt under de tre kalenderår som gått sedan starten har årsavkastningen i Alecta Optimal Pension varit 4,9 procent. Det är 3,2 procentenheter mer per år än Morningstars index för fondprodukter med jämförbar placeringsrisk och tillgångsfördelning.

– Utvecklingen för Alecta Optimal Pension, en modern tappning av traditionell pensionsförsäkring, visar att den är mycket konkurrenskraftig som förvaltningsform jämfört med fondprodukter men till avsevärt lägre avgift, säger Staffan Grefbäck.

Alectas samlade förvaltningskostnadsprocent, driftskostnaderna i förhållande till förvaltat kapital, uppgick till 0,17 (0,24) under 2010. Motsvarande nyckeltal för pensionsprodukter var 0,13 (0,17).

– Exklusive valcentralskostnader för förmånsbestämda försäkringar var Alectas förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter 0,11 under fjolåret. Vi har fortsatt att effektivisera vår verksamhet under loppet av 2010 och kommer att kunna redovisa förbättrade nyckeltal för driftskostnader även under 2011, säger Staffan Grefbäck.


För mer information, kontakta gärna
Staffan Grefbäck, vd, 08-441 65 62
Johan Anderson, presschef, 070-288 68 11


Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom låga kostnader. Vi förvaltar cirka 500 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,8 miljoner privatkunder och 30 000 kundföretag.