Alecta

Alecta i topp i rapport om ansvarsfulla investeringar

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 10:35 CET

Gott betyg för Alecta i Sveriges Konsumenters rapport FundWatch.

För andra året rad ligger Alecta i topp i Sveriges Konsumenters årliga rapport FundWatch vad gäller att undvika investeringar i kontroversiella företag. Rapporten granskar i vilken omfattning 15 svenska pensions- och fondbolag investerar i något av de 50 mest kontroversiella noterade bolagen i världen.

Alecta hade precis som i förra årets rapport bara en kontroversiell investering (i årets studie TeliaSonera) vilket var klart bäst bland de jämförda bolagen. Över hälften av de granskade pensions- och fondförvaltarna hade investeringar i mer än tio av de 50 mest kontroversiella bolagen.

– Alectas placeringsarbete, ur ett hållbarhetsperspektiv, är inriktat på att i första hand bara investera i ansvarsfulla bolag. I andra hand, i den mån något bolag gör oss besvikna i hållbarhets- eller etiksammanhang, påverkar vi de bolag vi är investerade i att agera på ett mer ansvarsfullt sätt. Det är roligt att rapporten så tydligt visar resultatet av vår fokuserade strategi, säger Per Frennberg, chef för Alectas kapitalförvaltning.

Utöver ett ansvarsfullt investeringsurval strävar Alecta också efter att leverera en uthålligt god avkastning till lägsta möjliga kostnad. Inom det konkurrensutsatta ITP1-området ligger Alecta även där i topp, både vad gäller högst avkastning och lägst kostnader.

Läs mer om Alecta och hållbarhet.

För mer information, kontakta gärna:
Per Frennberg, chef Kapitalförvaltning, Alecta, telefon: 08-441 66 01, per.frennberg@alecta.com
Staffan Ström, informationschef, Alecta, telefon: 070-222 97 45, staffan.strom@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 580 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.