ICA AB

Alecta köper fastigheter av ICA för 300 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 15:49 CEST

Tjänstepensionsföretaget Alecta har genom Aberdeen Property Investors köpt två butiksfastigheter av ICA. Fastigheterna ligger i Växjö respektive Norrtälje.

Affären sker genom en aktieöverlåtelse med ett underliggande fastighetsvärde på ca 300 miljoner kronor. ICA tecknar i samband med affären långa hyreskontrakt på en stor del av lokalytan. Bland övriga hyresgäster finns Lindex och Dressmann. Båda fastigheterna ligger i väletablerade handelslägen - Samarkand i Växjö och Flygfyren i Norrtälje. Aktierna överlåts per den 1 juli.

- Vi säljer fastigheterna för att frigöra kapital som vi ska investera i nya butiker och stormarknader. Vi är glada över att en kompetent fastighetsägare tar över i Norrtälje och Växjö, säger Bo Liffner, vd ICA Fastighets AB.

- Vi har fått möjlighet att göra en affär som ger oss ett långsiktigt stabilt kassaflöde med en solid och framgångsrik hyresgäst. Vi ser fram emot ytterligare investeringar tillsammans med ICA i framtiden, säger Kent Jonsson, chef för svenska fastigheter på Alecta.

ICA Fastighets AB har haft Catella Corporate Finance som rådgivare.


För ytterligare information
Bo Liffner, vd ICA Fastighets AB, 070-510 40 55
Kent Jonsson, chef för svenska fastigheter på Alecta, 08-441 93 88
Jan Björk, Aberdeen Property Investors, 08-412 80 64


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om ICA
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med drygt 40 000 medarbetare och 3 000 butiker i Skandinavien och Baltikum. I gruppen ingår operativa dotterbolag, dels med ett stort nätverk av butiker, dels med distribution till restaurang- och storkök och servicehandel. ICA erbjuder också finansiella tjänster till de svenska ICA-kunderna genom ICA Banken. ICA AB ägs till 30 procent av ICA Förbundet Invest AB, till 20 procent av norska Canica AS och till 50 procent av holländska Royal Ahold N.V. Genom Royal Ahold är ICA AB en del av ett världsomspännande detaljhandelsnät. Mer information finns på http://www.ica.se

Om Alecta
Tjänstepensionsföretaget Alecta hanterar huvuddelen av tjänstepensionen ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Vi förvaltar cirka 320 miljarder kronor och ger service till 27 000 kundföretag och 1,5 miljoner försäkrade. Tack vare våra kostnadseffektiva lösningar kan dessa företag trygga ekonomin för sina anställda så länge de lever. Genom sjukförsäkringen som ingår i ITP kan vi även öka kundföretagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet.

Om Aberdeen Property Investors
Aberdeen Property Investors uppdrag är att som förvaltare av fastighetskapital underlätta för finansiella aktörer att investera i tillgångsslaget fastigheter. Aberdeen Property Investors har cirka 500 anställda och förvaltar fastighetsinvesteringar motsvarande cirka 50 miljarder svenska kronor. Aberdeen Property Investors ingår i den börsnoterade internationella kapitalförvaltningskoncernen Aberdeen Asset Management PLC och har kontor i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Holland.