Alecta

Alecta ökar möjligheten till digital post

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2016 11:00 CEST

Alecta digitaliserar utskicken och möjliggör för alla kunder att få utskick via den digitala brevlådan Kivra. Alectas anslutning till Kivra innebär miljövinster och lägre kostnader. Den digitala lösningen genomförs i samarbete med IT-tjänsteföretaget CGI.

Alecta ansluter sig till den digitala brevlådan Kivra via CGIs tjänster för smart dokumenthantering. Idag är redan hundratusentals av Alectas privatkunder anslutna till Kivra och får tack vare samarbetet sina brev från Alecta i digital form direkt vid samarbetets start. De potentiella miljövinsterna är höga. Alecta har 2,3 miljoner privatkunder som får möjlighet att ersätta 2 miljoner fysiska brevutskick per år med digitala brevutskick.

– Vi arbetar kontinuerligt för att minska de fysiska utskicken och ersätta dem med digitala utskick eftersom det ger ökad service till våra kunder, lägre miljöpåverkan och lägre kostnader som kommer våra kunder till del eftersom de också äger oss, säger Anna-Karin Pettersson som är chef för Kundadministration på Alecta.

– Jag är oerhört glad att vi nu får inleda samarbete med Alecta som redan i sina förstudier påvisat stora ambitioner i sin digitalisering och inte nöjer sig med att byta från papper till digital post utan direkt vill få fram ökade värden för Alectas kunder. Vi är väldigt peppade att få sjösätta samarbetet till hösten och förhoppningsvis redan från start ha nya funktioner integrerat, säger Stefan Krook, vd Kivra.

Samarbetet mellan Alecta, CGI och Kivra innebär också att en kund hos Alecta som är inloggad på Kivra med ett klick kan nå Alectas Mina sidor utan ytterligare inloggning.

Vid frågor, kontakta
Anna-Karin Pettersson, chef Kundadministration, Alecta, tel: 08-441 61 37 eller anna-karin.pettersson@alecta.se
Stefan Krook, vd, Kivra, tel: 070 111 12 13 eller stefan.krook@kivra.com

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar knappt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.