Alecta

Alecta om Livförsäkringsutredningen

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 17:18 CET

Alecta avstyrker Livförsäkringsutredningens förslag till tvingande retroaktiv flytträtt för kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar.

Livförsäkringsutredningen anger som en huvudprincip för sitt förslag, att utökad flytträtt är en förutsättning för ett gott konsumentskydd på försäkringsmarknaden. Det är dock en allvarlig brist att utredningen varken har analyserat eller påvisat hur konsumentskyddet i praktiken skulle stärkas av förslaget till tvingande utökad retroaktiv flytträtt för kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar som redan omfattas av en väl fungerande flytträtt. Inga konkreta exempel ges. Utredningen påstår visserligen att det föreligger ett starkt samhällsintresse, men misslyckas med att förklara hur det intresset ser ut.

Utredningens förslag kommer i själva verket att öppna upp för en enkelriktad flyttström från de konsumentvänliga plattformar, med en väl fungerande flytträtt, som kollektivavtalsparterna har förhandlat fram för sina medlemmar, till finansmarknadens normala miljö, där konsumenten är i ett kraftigt underläge och saknar reell förhandlingsstyrka samt avgifterna är mångdubbelt högre. På fondmarknaden utanför upphandlade plattformar ser vi mycket få tecken på avgiftskonkurrens, medan de upphandlingar som kollektivavtalsparterna drivit igenom har lett till dramatiskt sänkta avgifter.

Det är därför inte överraskande att i princip samtliga vinstdrivande aktörer på försäkringsmarknaden uttalar stöd för utredningens förslag. Att slå sönder de kollektivavtalade pensionsmodellerna skulle nämligen skapa mycket goda affärsmöjligheter för dem på konsumenternas bekostnad.

Utredningens förslag till tvingande och retroaktiv flytträtt för kollektivavtalade försäkringar strider inte bara mot svensk rättstradition utan det är dessutom kontraproduktivt. Istället för att stärka konsumentskyddet på försäkringsmarknaden kommer förslaget, om det genomförs, att vara till skada för konsumenterna i form av högre avgifter och därmed lägre pensioner.

Läs Alectas remissyttrande (pdf)

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Landare, chefsjurist, Alecta, tel: 070-550 68 70
Johan Anderson, presschef, Alecta, tel: 070-288 68 11

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom en god avkastning och låga kostnader. Vi förvaltar närmare 550 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.