Alecta

Alecta skärper konkurrensen inom statliga tjänstepensioner

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 08:18 CET

Alecta erbjuder alla statligt anställda den näst lägsta avgiften genom Alecta Optimal Pension.

Alecta Optimal Pension är en modern pensionssparprodukt som nu också är valbar i PA 03 för statligt anställda. I jämförelse med övriga traditionella livförsäkringsprodukter har Alecta Optimal Pension lägst avgifter, bortsett från ickevalsalternativet.

- Låga avgifter är viktigt för Alecta och våra kunder. Över tiden är avgifterna avgörande för pensionens storlek. Därför är det glädjande att vi genom vår medverkan i SPVs PA 03 får ytterligare ett kvitto på konkurrenskraften i Alecta Optimal Pension, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Läs gärna mer om Alecta Optimal Pension på www.alecta.se eller på www.spv.se

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom låga kostnader. Vi förvaltar drygt 480 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,8 miljoner privatkunder och 30 000 kundföretag.